ANNEBEBEK DOSTU HASTANE

 

 

 

 

GLOBA­­­­L  BAĞLAMDA ULUSLARARASI ANNE BEBEK DOĞUM GİRİŞİMİ

THE INTERNATIONAL MOTHERBABY CHILD BIRTH INITIATIVE IN GLOBAL CONTEXT

Son yıllarda anne bebek sağlığı alanında belirgin bir gelişme olsa da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde başlıca problemler hala sürmektedir. Her yıl yarım milyondan fazla kadın hamilelikte ve doğumda yaşanan problemler yüzünden ölmekte ve daha da fazlası hamilelikte ve doğumda oluşan komplikasyonlardan dolayı etkilenmektedir. Başlıca anne ölüm nedenleri; kanama, sepsis, eklampsi, doğum zorluğu, güvenli olmayan kürtaj ile sıtma ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıklardır. Dünyada yeni doğan ölüm oranı  hala 1/10’a yakındır. Yeni doğan ve bebek ölümlerinin başlıca nedenleri; erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğum asfiksisi ve yaralanmalar, enfeksiyon, doğuştan doğum kusurları, ani bebek ölümleri, solunum sıkıntısı ve gastrointestinal hastalıklardır. Halbuki normal doğum fizyolojisinin ve emzirmenin kolaylaştırılması konusunda eğitimli kişilerin doğuma katılmaları ve acil doğum bakımına ulaşılabilme stratejileri birlikte kullanılarak pek çok anne bebek ölümü önlenebilir.

 

Hamilelikte, doğum eyleminde ve doğum esnasında tıbbi müdahalelerin kullanılması hayat kurtarıcı olabilir. Fakat tıbbi müdahaleler uygunsuz olarak kullanıldığında istenmeyen komplikasyonlara yol açabilir ve zarara hatta ölüme sebebiyet verebilir. Gereksiz ölçüde fazla kullanımı sağlık giderlerinin, doğum sonuçlarını olumlu yönde geliştirmeden artmasına neden olmaktadır. Örneğin pek çok ülkede sezaryen oranı tavsiye edilen limitin üst sınırı olan %15’i fazlasıyla geçmektedir. Sezaryen seçeneğinin gerektiği durumlarda mevcut olmaması hayata mal olabilir. Fakat aşırı kullanımı kısa ve uzun vadede anne ve bebeğe ciddi zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Bunun yanında, müdahaleler standart haline geldiğinde, doğum hizmeti verenler normal doğum fizyolojisi hakkında çok az eğitim almakta, destek olmak için gerekli bilgi ve becerileri nadiren hatırlayıp kullanabilmektedir.

 

İdeal besleme uygulamaları (uygun tamamlayıcı besinler ile birlikte erken ve seçkin emzirme) yıllık iki milyon bebek ölümünü engelleyebilir. Emzirmek çocuğun ideal şekilde beslenmesine, bağışıklığının korunmasına, gelişimine ve sağlığına fayda sağlarken aynı zamanda annenin sağlığını da olumlu etkiler. Yalnızca emzirme geliştirilerek her gün 3500’den fazla çocuğun hayatı kurtarılabilir. Doğum eylemi, doğum, lohusalık ve yeni doğan periyodunda normal fizyolojiyi bozan tıbbi müdahaleler emzirmenin başlamasını, özelliğini ve süresini olumsuz olarak etkilemekte, bu da hayatta kalmasına ve sağlığına doğrudan tesir etmektedir.

 

IMBCI kaynakların ve bakıma erişimin tüm dünyada çok fazla çeşitlilik gösterdiğinin farkındadır. 21.yüzyıl için hedef, gereksiz tıbbi müdahalelerin fazla kullanımını azaltıp, normal doğum ve emzirmenin öneminin anlaşılmasını arttırırken, yeterli donanıma sahip profesyonel ve acil bakıma ulaşımı arttırmak ve bakımın kalitesini tüm dünyada arttırmaktır.

 

 

IMBCI Web: www.imbci.org

İstanbul Doğum Akademsi IMBCI Türkiye temsilcisidir. IMBCI web sitesindeki tüm Türkçe çeviriler İDA taraından yapılmıştır.

 

 

0531 258 5198 (hafta içi 09:00-18:00)

Valikonağı Cad. Hayat Apt. No:149/3 Kat:-2Nişantaşı / İstanbul

İLETİŞİM FORMU

FacebookTwitterInstagram
© 2013-2024 İstanbul Doğum Akademisi Tüm Hakları Saklıdır.
Ceviz Bilişim