LAMAZE

Lamaze yöntemi ile hamile eğitimi nedir?

 

Lamaze eğitimi bir teknikten çok bir doğum felsefesidir. Doğuma kadar geçen sürenin yanında özellikle doğum anı ve yeni doğan bebeğe saygılı, normal, doğal ve daha insancıl bir doğumu hedefler. Lamaze eğitimi sayesinde anneler doğum yaparken daha sakindirler, aktif olarak bebekleri için çalışırlar, bedenlerine ve bebeklerine güvenirler, kasılmaları sırasında öğretilen tekniklerle ağrıları çok daha az hissederler, doğumdan hemen sonra bebekleri ile çok daha güçlü bağlar kurarlar.
 

Uluslararası Lamaze Organizasyonu merkezi Amerika'da bulunan ve verdiği eğitimlerle tüm dünyaya yayılmış, amacı normal doğumun önemini vurgulamak ve savunmak olan sivil bir kuruluştur.

Doğumun normal, doğal ve sağlıklı olduğunu savunur, bu konuda bilimsel çalışmalarla eğitimcilere destek verir, düzenlediği kurslarla Lamaze eğitimcileri yetiştirir.

Sezaryen oranlarının % 50-80 arası değiştiği ülkemizde artık normal doğumun önemi yavaş yavaş unutulmaya ve annelerimizin rahatı amacı ile sezaryen bir doğum şekli olmaya başlamıştır.Bunun altında yatan en büyük sebep kadınlarımızın normal doğumun çok ağrılı ve dayanılmaz kötü bir tecrübe olduğuna inancı ile sezaryen ameliyatının bebekler için daha sağlıklı olduğuna inancıdır. Bir de buna doktorlarımızın yasal açıdan daha savunmacı davranışları eklenince normal doğum gittikçe unutulur ve korkulur bir duruma gelmiştir.

 

KANITA DAYALI UYGULAMALARLA EĞİTİM

Lamaze örgütünün yaptığı çalışmalardan biri de normal doğuma götüren kanıta dayalı uygulamalar hakkındaki yayınlarıdır. Lamaze örgütü yayınladığı bu uygulamaları belirli aralıklarla günceller.

Dünya Sağlık Örgütü 1999 yılında yaptığı bir çalışma sonrasında, "Normal Doğumda Bakım Uygulamaları" isimli bir rehber hazırlamıştır. Bu kitapta detaylarını okuyacağınız uygulamaların 4 tanesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1999 Geneva toplantısı sonrası yayınlanmıştır. Diğer 2 uygulama ise Lamaze tarafından eklenmiştir.


Doğuma götüren 6 uygulama: (uygulamalar üzerine tıklayarak daha detaylı okuyabilirsiniz)

1. Doğum kendi başlamalıdır.

2. Annelere doğum boyunca hareket özgürlüğü verilmelidir. *

3. Doğum yapan kadınlara duygusal ve fiziksel destek verilmelidir.

4. Doğum eylemi boyunca rutin müdahelelerden kaçınılmalıdır. *

5. Doğumda doğal ve aktif ıkınma teknikleri tercih edilmelidir.

6. Doğumdan sonra anne ve bebeği bir arada tutulmalıdır ve emzirme için limitsiz imkan tanınmalıdır.

(* işaretli uygulamalar Lamaze tarafından eklenen uygulamalardır.)SAĞLIKLI BİR DOĞUM İÇİN KORKULARDAN KURTULMALIYIZ

Doğumda ağrının temel sebebi korkudur. Korku nedeni ile salgılanan adrenalin gibi hormonlar doğumun doğal işleyişini bozmakta ve rahim kaslarının birlikte çalışmak yerine birbirlerine karşı çalışmasına neden olmaktadır. Doğal doğum sırasında rahimdaki kas kasılmalarını beyinden salgılanan oksitosin hormonu uyarır. Bu hormon bir yandan kasılmaları düzenlerken bir yandan da bedenin doğal bir ağrı kesicisi olan endorfin (beden içinde yapılan morfin benzeri bir ağrı kesici madde) salınımını artan kasılmalarla uyum içinde arttırır. Bu sayede doğal doğumda kasılmalar çok daha rahat karşılanır. Ancak korkan bir kadında bu doğal işleyişin bozulması nedeni ile kasılmalar panik ve ağrı ile karşılanır. Korku-gerginlik-ağrı çemberi dediğimiz bu gebeyi gittikçe içine alan girdap nedeni ile gebelerimiz doğumlarda daha çok ağrı çeker, kontrol mekanizmaları bozulur, yaşadıkları bu derin ve hayatlarını değiştiren deneyimi çok kötü ve ağrılı olarak algılarlar.

Lamaze eğitimi doğumun normal, doğal ve sağlıklı olduğuna inanır. Kadınlarımızın bedenleri normal doğum için zaten programlanmıştır. Ancak yıllardan beri artarak devam eden toplumsal negatif hipnoz nedeni ile kadınlarımız doğumdan korkar hale gelmiştir. Korkunun panzehiri bilgidir, bilmediklerimiz bizi daha çok korkudur. Lamaze eğitiminde verilen bilgilerle bu korkuların yerini doğumla ilgili pozitif duygular alır.

 

DOĞUMDA GÜVEN DOLU BİR ORTAM HAZIRLAMALIYIZ

Yine Lamaze eğitiminde doğumda ağrınızı azaltacak birçok teknik öğrenirsiniz. Bunların birçoğu sizler için yeni kavramlar olacaktır. Çünkü şehirlerimizde doğumların hastanelerde yapılması ve buralarda sağlık çalışanlarının tüm kontrolleri elinde tutarak gebeye hisleriyle hareket etme özgürlüğünü vermemesi nedeni ile gebelerimiz doğumlarında pasif kalmaktadır. Oysa doğum aktif olmanız ve bedeninize güvenerek onun rehberliğinde özgürce hareket etmeniz gereken bir durumdur. Hala bazı Anadolu köylerimizde yapılan ev doğumlarında bu sağlanmaktadır; gebe güvende hissetiği ev ortamında özgürce hareket edebilir ve doğumunu bedeninin rehberliğimde dilediği pozisyonda yapabilir. Eski ve halen görev yapan köy ebelerini dinlediğimizde doğumların çok daha kısa sürede,kolay, ağrısız hatta dikişsiz geçtiğini biliyoruz. Yapılan çalışmalar da doğal ortamda yapılan doğumların kolay, kısa süreli ve dikişsiz olduğunu bize göstermektedir. Lamaze eğitimi hastane ortamında bile bu doğallığa ulaşabilmenizi hedeflemektedir.
Lamaze eğitiminin bir amacı da doğum yapılan ortamın gebenin ihtiyaçlarını karşılayacak ve ona güven verecek şekilde ayarlanmasıdır. Doğumda bir gebenin en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi, güven dolu bir ortamda rahatça hareket edebileceği mahremiyetinin korunabilmesidir. Bu ortamın sağlanmasıyla gebemiz panik ve korkudan kurtulacak, rahatlamış ve gevşemiş durumda doğal hormonlarının ve rahiminin uyum içinde çalışmasına izin verecektir. 1970'lerde Michael Odent Fransa'da ev tipi doğum odaları ve suda doğumun önemini keşfetmiş ve bunu hastanesinde uygulayarak doğumlara büyük bir katkı sağlamıştır. Bu sayede komplikasyonsuz normal ve özellikle coşkulu doğum oranlarını % 90 gibi seviyelere yükseltmiştir.Lamaze eğitiminin temel amaçlarından biri böyle güvenli bir doğum ortamının sağlanması için gebelerimizin önceden plan yapmaları, mümkünse doğumlarını doktorları ile konuşarak planlamaları, değiştiremeyecekleri koşullar varsa bunları önceden görerek kendilerini bu ortama hazırlamalarıdır. Bu sayede doğum korku dolu bir bilinmez olmaktan çıkarak, neyle karşılaşacağınızı bildiğiniz beklenen bir tecrübe olacaktır.


DOĞUM AĞRILI OLMAK ZORUNDA DEĞİL...

Lamaze sınıflarında öğretilen tekniklerin içinde fiziksel egzersizler, nefes çalışmaları, derin gevşeme, hayal kurma, görselleştirme,yürüme, sallanma, ağrıyı azaltıcı ve rahatlatıcı masajlar, dans etme, doğumu kolaylaştırıcı doğum pozisyonları sayılabilir.Gebelerimiz doğumda ağrıyı azaltan bu sayısız teknikleri doğuma kadar çalışarak doğumda dilediğini daha rahat bir doğum için kullanabilirler. Bu sayede doğumalarını kendileri kontrol edebilirler.
Bu amaçla kullanılan nefes teknikleri bir yandan odaklanma sayesinde kasılmaları daha rahat karşılamanızı sağlarken diğer yandan da rahime ve bebeğe giden oksijen miktarını arttırarak doğumun daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.Doğum aktif bir kas eylemidir ve doğru nefes ile daha rahat bir doğum yapmak elinizdedir.
Derin gevşeme doğumda rahat olmanızı ve kasılmalar sırasında enerjinizi verimli kullanmanızı sağlar. Bu amaçla kullanılan çeşitli gevşeme teknikleri ile bedeninizi yavaş yavaş eğiterek hızlı ve etkili gevşeme yöntemlerini öğrenebilir ve bunları başarılı şekilde doğum anında otomatik olarak uygulayabilirsiniz.
Lamaze eğitiminin bir önemli tekniği de şartlı reflekse dayanır. Şartlı refleks tıpkı limon düşündüğünüzde ağzınızın sulanması gibi bedenin zihinsel bir düşünce karşısında fiziksel bir cevap vermesi esasına dayanır. Beden zihnin robotudur. Yani bedeninizi sadece düşüncenizi kullnarak belli bir cevap oluştıuracak şekilde eğitebilirsiniz. Doğumda bu teknik derin gevşeme yaratmak ve ağrıları azaltmak amacı ile kullanılır. Derin gevşeme doğumun vazgeçilmez bir parçasıdır. Korkan bir gebe sık nefesler alır, tüm bedenini kasar, rahime oksijen gidişini engeller; bu nedenlerle daha doğumun başında yorulur ve yorgunluğu arttıkça paniği, stresi ve dolayısıyla ağrıları artar. Ancak artan ağrılara rağmen doğum ilerlemez çünkü rahim kasları bozulan hormon düzeni nedeniyle birlikte değil birbirlerine karşı çalışmaya başlamışlardır. Doğumlarda müdahaleri getiren en sık karşılaştığımız problem budur. Lamaze sınıflarında gebelerimiz bedenlerini kontrol etmeyi ve gevşemeyi öğrenirler. Rahimlerinin özgürce çalışabileceği güvenli ve gevşemiş bir bedene kavuşurlar. Öğrendikleri görselleştirme teknikleri ile her kasılmayı bebeklerine kavuşma yolunda geçen bir dalga olarak yorumlarlar. Her bir kasılma bebeklerini onlara bir adım daha yaklaştırır. Heyecanla ama sabırla bebeklerini doğar doğmaz kollarına alacakları o doğum anına doğru aktif bir şekilde çalışırlar.


DOĞUMDA BEBEKLERİMİZİ ARTIK GÖRELİM

Lamaze sınıflarının en önemli konularından biri bebeklerimizdir. Gebelerimiz sınıflarda bebeklerin anne karnı ve özellikle doğum anındaki inanılmaz ihtiyaçlarını keşfederler. Doğal hormonlarımız annelerimizi doğuma hazırlarken bir yandan da bu hormonlar bebeklerimize geçerler. Gerek anneden gelen gerekse kendi salgıladıkları bu doğal hormonlar sayesinde doğumlar çok daha kolay, ağrısız ve güvenli olmaktadır. Bu doğal hormonlar sayesinde bebeklerimiz doğduklarında çok daha aktifdirler, herşeyin farkındadırlar. Salgılanan bu hormonlar anne ve bebeğin ilk aşkı için tüm koşulları hazırlarlar. Doğal doğumun büyüsü de bu hormonlar sayesinde olur.Bebeklerimiz sanki daha ilk dakikada kendilerini annelerine sevdirmeye çalışmaktadırlar. Oysa ağrı kesicilerin kullanıldığı doğumlar veya planlı yapılan ameliyatlarda bebeklerimizin bu kadar aktif olamadıklarını biliyoruz.("Bebeklerimiz doğumda ağlamalı mı?" isimli makaleyi yazılar bölümünden okuyabilirsiniz.)Doğumdan sonraki kritik saatler anne-bebek bağının kurulması ve bebeğimizin gelecekteki davranışlarını etkileme yönünde hayati bir öneme sahiptir. Lamaze sınıflarında annelerimiz bu konunun önemini kavrayarak doğumlarını planlama konusunda daha detaylı davranabilmektedirler.


BABALARIN AKTİF KATILIMI

Lamaze sınıflarını değer verdiği bir kişi daha vardır; babalarımız…Babalarımızın sınıflara katılımı ile aile olma yönünde çok önemli bir adım atılır.Toplumsal olarak sert ve duygularını belli etmeyecek yönde yetiştirilen babalarımız sınıflarda eşlerinin ve bebeklerinin ihtiyaçları konusunda çok önemli şeyler öğrenirler. Öğrendikleri teknikleri evde beraber çalışırlar. Doğuma aktif olarak katılmak isteyenlere doğum koçluğu eğitimi verilir. Bebekleri hakkında ortak bir dile ve disipline kavuşurlar. Eşlerine sundukları sevgi ve güven sayesinde daha çok saygı görürler. Hele bir de doğuma katılıp o anda eşlerinin yanında olurlarsa hayatları boyunca unutamayacakları bir tecrübe yaşarlar.


SONUÇ

Sonuçta Lamaze eğitimi sayesinde gebelerimiz doğumda bedenlerine güvenerek, bebeklerinin ihtiyaçlarını gözeterek doğuma giden bu coşkulu yolda aktif olarak çalışırlar. Kendilerine uyan değişik teknikleri kullanarak daha rahat ve ağrısız doğal bir doğum yaşarlar. Doğum sırasında bebeklerinin ilerleyişini arttıran ve dikişsiz bir doğum yolunu açan doğum pozisyonlarını uygularlar. Doğar doğmaz bebeklerini çıplak göğüslerine ilk onlar alır, saygılı ve sessiz ortamda ilk onlar bebeklerine seslenir. Bebeklerimiz doğar doğmaz yabancı eller ve medikal müdahaleler yerine ilk olarak annelerinin sevgi dolu göğsüyle ve tanıdık olan o güzel sesiyle karşılaşırlar. Bu sayede panik ve ağlama yerine güven yaşarlar ve ilk defa karşılaştıkları bu dünyaya daha sevgi dolu merhaba derler. Yaşadıkları bu derin ve pozitif tecrübeler gelecekteki davranışlarını etkileyebilecek kadar önemlidir.

Lamaze eğitimi bir teknikten çok kanıta dayalı uygulamaların ön planda olduğubir doğum felsefesidir.

0212 240 5935 ( hafta içi 10.00 -18.00)

Valikonağı Cad. Hayat Apt. No:149/3 Kat:-2Nişantaşı / İstanbul

İLETİŞİM FORMU

FacebookTwitterInstagram
© 2013-2023 İstanbul Doğum Akademisi Tüm Hakları Saklıdır.
Ceviz Bilişim