LAMAZE INTERNATIONAL 2015 DOĞUM EĞİTİMİ TOPLANTI RAPORU

 

Lamaze International’s 2015 Childbirth Education Roundtable Report

 

Lamaze International’in 2015 Doğum Eğitimi Toplantı Raporu

Bir Söyleşi ve Eyleme Çağrı

 

http://forms.lamaze.org/LamazeInternational_Report.pdf

 

 

Çeviri Fide Göktaş  (DHEDE 5)  Mayıs 2016

 

Lamaze International - Bir söyleşi - Eyleme çağrı

Nisan 2016

Lamaze International’in 2015 Doğum Eğitimi Toplantı Raporu

Teşekkürler

Lamaze International aşağıdaki bireylere bu toplantının yapılmasındaki önemli katkılarından dolayı teşekkür eder.

Toplantı Katılımcıları

Sandra Patterson
The American College of Obstetricians and Gynecologists Managing Editor, Practice Activities

M. Christina Johnson, CNM, MS
American College of Nurse-Midwives Director, Professional Practice & Health Policy

Erin Bonzon, MSW, MSPH
Association of Maternal & Child Health Programs Associate Director,Women’s & Infant Health

Anne Santa-Donato, MSN, RNC
Association of Association of Women’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses
Director, Obstetric Programs

KerriWade
Association ofWomen’s Health, Obstetric and Neonatal Nurses Associate Director, Government and Media A airs

Jill Arnold, MPH Consumer Reports Consumer Advocate

Mary Brucker, PhD, CNM, FACNM
March of Dimes
Assistant Professor, Georgetown University

Angela Hayes-Toliver, MBA
Division of Healthy Start and Perinatal Services, MCHB/HRSA Senior Project Manager

Carol Sakala, PhD, MSPH
National Partnership forWomen & Families Director, Childbirth Connection Programs

Romana Hasnain-Wynia, MS, PhD Patient-Centered Outcomes Research Institute Program Director,Addressing Disparities

Cathy Gurgol, MS
Patient-Centered Outcomes Research Institute Program O cer,Addressing Disparities

Erica Mobley
The Leapfrog Group
Director, Communications & Development

JenniferWang,JD Young Invincibles Director, Policy

Lamaze Lider Katılımcıları

Maria Brooks, BSN, RNC-OB, LCCE, FACCE President

Eileen DiFrisco, MA, RN, IBCLC, LCCE President-Elect

Liz DeMaere, BN, RN, LCCE Secretary/Treasurer

Robin Elise Weiss, PhD, MPH, LCCE, FACCE Immediate Past-President

Kathryn Konrad, MS, RNC-OB, LCCE, FACCE Board Member

Sue Galyen, MSN, RN, HCHI, LCCE, FACCE Board Member

Christine H. Morton, PhD Board Member

Christen D. Sadler, MSN, CNM, LCCE Board Member

Venus Standard, MSN, CNM, CD, LMT, LCCE Board Member

Alice Turner, LCCE Board Member

Tara Owens Shuler, MEd, CD(DONA), LCCE, FACCE Chair, Lamaze Institute for Safe and Healthy Birth

Lamaze Ofis Yöneticileri

Linda Harmon, MPH Executive Director and CEO

John Richardson
Government Relations Director

Molly Gimmarco, MPP
Government Relations Senior Manager

 

Bu raporun içeriği ile ilgili her hangi bir sorunuz varsa Lamaze International Yönetimsel İlişkileri Müdürü Molly Gimmarco ile MGiammarco@lamaze.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Giriş

Aralık 2015’de Lamaze® International kanıta dayalı doğum eğitiminin ABD’de doğum sonuçlarını iyileştirmedeki rolünü tartışmak için anne-çocuk sağlığının önemli paydaşlarının katıldığı bir toplantı düzenledi. Başlıca ulusal girişimler erken elektif doğumları azaltmayı, ilk doğum sezaryenlerini azaltmayı ve anne ile yeni doğan mortalite ve morbiditesini düşürmeyi ön plana çıkarmıştır. Lamaze® International bu ulusal hedeflerde dengeleyici anahtar rol oynamıştır.

Toplantı gündemi 3 seri hedef üzerinde odaklanmıştır:

 

1) Elektif doğum prosedürlerinin doğum maliyetlerini, anne ve çocuk doğum komplikasyonlarını nasıl arttırdığının farkındalığını arttırmak

 

2) Kanıta dayalı doğum eğitiminin rolünün elektif doğum prosedürlerini azaltmadaki yerini tartışmak

 

3) Doğum eğitimine ulaşımın arttırılması ve gebe olan tüm kadınların kullanımına sunulması için bir strateji geliştirmek

 

Toplantı katılımcıları American College of Obstetricians and  Gynecologists (ACOG) - Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Derneği), American College of Nurse-Midwives (ACNM - Amerikan Hemşire-Ebe Koleji), Association of Maternal and Child Health Programs (AMCHP)(Anne ve Çocuk Sağlığı Programları Birliği), Association of Women’s Health, Obstetric, and Neonatal Nurses (AWHONN - Kadın sağlığı ve Obstetrik ve Yenidoğan Hemşireliği Birliği),Tüketici raporları, the March of Dimes, Health Resources and Services Administration’s Maternal and Child Health Bureau (HRSA/MCHB - Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri Anne ve Çocuk Sağlığı Bürosu), National Partnership for Women and Families (NPWF - Kadın ve Aileler için Ulusal Ortaklık),  Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI - Hasta Merkezli Sonuçları Araştırma Enstitüsünden) ’dan temsilcileri içermekteydi.

 

Toplantıdaki tartışmalar doğum sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen 3 eğilimi tanımlamıştır:

 

1) Elektif doğum prosedürlerinin artması

2) Doğum eğitim kurslarına katılımın azalması ve

3) Sertifikalı Lamaze Doğum Eğiticilerinin ve kaliteli doğum eğitimi programlarının sınırlı sayısı.

 

Bu eğilimleri tartışırken toplantı katılımcıları Lamaze’nin takip edebileceği 3 çözüm önerisi oluşturdular:

  • Müşteri ile etkileşime gir: Kadınlara bulundukları yerde ulaş.
  • Kanıta üzerinde çalış;  Data eksikliklerini belirle,  doğum eğitiminin etkinliği için uzun dönemli bir araştırma kanıt araştırma stratejisi geliştir.
  • Paydaşlar, bütçe sağlayanlar ve hizmet sağlayıcılar ile iş birliği yap: Kaynak ol; ortak fırsatları ve ihtiyaçları tanımla .

Geçmiş

Amerika birleşik devletleri son 20 yılda anne ölümlerinin artış gösterdiği 8 ülkeden (içlerindeki gelişmiş tek ülke) biridir (1). Bu artışa bir çok faktör katkıda bulunmaktadır. Bu faktörler arasında annelerin artan sıklıktaki kronik sağlık bozuklukları, kaliteli prenatal bakım ve doğum eğitimine ulaşmada eksiklik, sezaryen gibi gereğinden fazla kullanılan elektif medikal prosedürler sayılabilir. Doğum komplikasyonları Amerika Birleşik Devletlerine her sene 17 milyar dolar maliyet yüklemektedir. Bu komplikasyonlardan bir çoğu önlenebilir komplikasyonlardır (2). Kötüleşen sonuçlar ve bunların kısa ve uzun dönem yansımaları yönündeki istatistiksel eğilim gözden kaçmış değildir. Ulusal alanda, eyalet ve yerel seviyede doğum savunucuları ve anne-çocuk sağlığı paydaşları bu istatistiklere dikkat çekmek için girişimler başlatmışlardır ve bu eğilimin altında yatan faktörlerin yerini tespit etmek için programlar ve hizmetler oluşturmaktadırlar.

 

Kapsamlı prenatal bakım gebeliğin ve doğumun hem tıbbi hem de eğitimsel bileşenlerini içermelidir. Kanıta dayalı doğum eğitimine yetersiz erişim gibi engeller bir çok kadını çok düşük düzeyde sağlıklı doğum bilgisi ve beraberinde gebelik komplikasyon riskleri ile baş başa bırakmaktadır. ABD’de anne mortalitesinin başta gelen sebeplerinden bir çoğu – kanama, hipertansiyon ve venöz tromboembolizm- önlenebilir sebeplerdir ve medikal-olmayan prosedürler özellikle sezaryen doğumlar kısa ve uzun dönem komplikasyonları arttırmaktadır (3-4).

 

Doğum sancılarının erken evrelerinde hastaneye başvuru, doğumu elektif başlatma  ve sezaryen doğumlar gibi tıbbi endikasyonu olmayan doğum prosedürlerinin artması ABD’de artan doğum komplikasyonlarına ve maliyetin artmasına katkıda bulunmaktadır. Sezaryen doğumların gereğinden fazla kullanımı daha güvenli, daha iyi ve gerekli olan sağlık hizmeti sunum sürecini hasara uğratmaktadır. Bu tarzda düşünüş biçimi hastanın-müşterinin- kendi tıbbi bakımında bilgilendirilmiş karar verme hakkının olmadığını varsayar.

 

Doğum eğitimi, kadına ve partnerine doğum süreci ile ilgili bilgi vererek bu düşünüş tarzına güçlü bir alternatif sağlamakta ve doğum seçenekleri ile ilgili prenatal sağlık hizmeti sağlayıcıları ile en iyi şekilde ve en erken nasıl iletişime geçeceklerini göstermektedir.

Lamaze

Lamaze herkes için farklı bir şeyi ifade eder, ancak konsepti herkes için anlamlıdır. Bu toplantının katılımcıları için Lamaze: “güçlendirme”/”doğal doğum”/”kaliteli eğitim”/”bir partner”/ “herkes için”/aydınlatılmış karar verme”/ “dünyaya nasıl geldim” / “ yolculuğumun gerçek anlamı/ “iç huzur/ ve “”/ “bu sadece annenin doğumu değil “anlamına gelir.

Lamaze 1960’daki National Commission for Certifying Agencies’in standartlarını karşılayan tek doğum eğiticisi sertifikası almış, başlangıçtaki bir nefes alma tekniği olan halinden evrilmiştir. Lamaze’nin misyonu ebeveynleri aydınlatılmış doğum kararlarını verebilmelerine yetecek kadar kanıta dayalı bilgi ile donatmaktır. Öğretim programı doğuştan gelen doğurma yeteneğini güçlendirir ve en son kanıtları da içine alarak kadını doğum tecrübesine hazırlamayı sağlar.

 

Doğum Eğitimi: ABD’deki çocuk doğum sonuçlarını iyileştirmek için bir önlem

Lamaze her zaman yüksek kalitede, kanıta dayalı doğum bilgisinde bir lider olmuştur. Eğitimini ve müfredatını kendi 6 adet kanıta dayalı Kanıta Dayalı Sağlıklı Doğum Uygulamaları (5) üzerine kurmuştur. Ancak ABD’nin doğum maliyet ve komplikasyonları arttıkça, Lamaze sağlıklı doğum sonuçları önündeki spesifik bir engeli tanımlamak ve adres gösterebilmek için doğum savunuculuğu alanına adım atmıştır: kadınlar kanıta dayalı doğum eğitimine sahip olmak için bir çok engel ile yüzleşmektedir ve Lamaze’nin önceliği bu hizmetleri tüm kadınların ulaşabileceği hale getirmektir.

 

Kanıta Dayalı Doğum Eğitimi nedir ve Neden Önemlidir?

Prenatal sağlık sağlıklı doğum sonuçlarının mihenk taşıdır ancak topluluk sıklıkla eğitimin prenatal bakımdaki rolünü fazla önemsemez, hafife alır veya yanlış anlar. Lamaze’nin kanıta dayalı müfredatı  kadının doğum sürecindeki aktif katılımının önemsiz olduğu görüşü ile mücadele eder. Lamaze’nin hedefi sadece kadınları ve partnerlerini doğumun fiziksel ve duygusal bileşenlerine hazırlamak değil aynı zamanda onları eğitimli sağlık bakımı alıcısı haline getirmektir. Bilgi ile donandıklarında kadınlar ve partnerleri kendi savunuculuklarını yapabilecek duruma gelirler ve doğum veya travay sürecindeki kararlarda aktif rol alabilirler. 

 

Hizmet alıcıya ulaşma 

Childbirth Connection’s Listening to Mothers III (LTM III): Gebelik ve Doğum anketine göre 2011-2012 yıllarında, ilk kez anne olanların %59’u doğum hazırlık eğitimi almışlardır (6) ve bu oran 2000-2001 Listening to Mothers I anketi oranına göre %11 oranında düşük bir orandır (7).

 

Toplantı katılımcıları bu eğilime işaret etmiş ve eğitime erişmedeki zorlukları ve eğitimin gereksiz olduğu algısını faktörler olarak tanımlamışlardır. Erişim ve ilgi problemin 2 kritik ancak birbirinden ayrı parçalarıdır. Lamaze kadınlar ile nerede olurlarsa olsunlar  iletişime geçmek için uğraşmaktadır ancak bu kişilere sosyal yardımının arttırılması ile bu iletişimi daha da ileriye götürebilir.

 

Bilgilendir; Yetki ver

Lamaze’nin kanıta dayalı doğum müfredatı kadınlara kendi gebeliklerindeki rollerini, doğum yerlerini seçme, sağlık hizmet sağlayıcılarını araştırma ve seçme haklarını, ve bakımları konusunda karar verme yetilerini  anlamalarına  yardım etmektedir. The LTM III: gebelik ve Doğum Anketi araştırılmış kadınların %22-30 ‘u sağlık hizmeti sağlayıcıları ile kişisel doğum seçenekleri ile ilgili iletişime geçmekte isteksiz olduklarını çünkü acele ettirildiklerini hissettiklerini, hizmet sağlayıcılarının farklı görüşleri olduğunu veya zor hasta olarak tanımlanmak istemediklerini rapor etmişlerdir (8-9).

 

Sağlık bakımı daha çok hizmet alan tarafından yönlendirilir hale geldikçe, daha fazla kişi bilgilendirilmiş  ve pratik tıbbi yönetim  kararları vermek için  kalite ve hasta-memnuniyeti verisi kullanacaktır. İş kalite sunmaya ve hasta merkezli bakıma geldiğinde tüm hastaneler eşit değildir. Veriler tüketicilerin hastaneleri, erken elektif doğum, sezaryen, doğum komplikasyonları ve geri kabul oranlarına göre karşılaştırmalarına yardım edebilir. Eğer bilgi açık değil ve rahatlıkla ulaşılamayacak şekilde ise en dikkatli tüketiciler bile çok fazla bir şey yapamamaktadır.

 

LTM III: Gebelik ve Doğum Anketi kadınların çoğunun annelik bakımı hizmet sağlayıcılarını sigorta kapsamlarına göre seçerlerken, bireylerin %40’ının sağlayıcı seçmek için verileri kullandığını, hastane seçimi için kalite puanlarını %41 oranında kullandıklarını ortaya koymuştur (11).  Eğer daha çok kadın klinisyen ve hastane karşılaştırması için The Leapfrog Group, the Agency for Healthcare Research and Quality’s (AHRQ) Healthcare Cost and Utilization Project, (12) ve Centers for Medicare and Medicaid Services’ (CMS) Hospital Compare gibi kaynaklardan haberdar olursa bu oran daha da artacaktır (13).  

 

Eylem Fırsatı: Doğum için klinisyen ve doğum yeri araştırmanın önemini Lamaze’ın doğum eğitim müfredatı ile birleştirin; kurs katılımcılarını klinisyen ve hastane kalite ve memnuniyet raporlarından haberdar edin.

 

Tercihi sürdürmek için güveni inşa etmek ve yönetmek

 

Bir kadının bebeğinin doğumunun sürecine katılım hakkı hastane kapısında karar verilecek bir durum değildir. “ Doğum Tercihleri Miti” “ kitabında Nancy Lowe kadınların hastaneye başvurduklarında bir prosedüre tabii tutulduklarını, sıklıkla doğumlarının aceleye getirildiğini hissetmelerinin onlar üzerinde yarattığı baskıyı tanımlamaktadır. Doğum hastaneye başvuruların en yaygın sebebidir ve hastaneler ABD’de kadınların çoğu için sigorta kapsamında doğum yaptırabilecekleri tek yer konumundadır. Hastanenin akut bakım atmosferi, doğumu kendi doğal ritmi ve zamanlaması olan doğal bir olay olmaktan çok zaman tablosuna bağlı bir sağlık durumu olarak kabul etmektedir (14).  Kadını bilgi ile donatmak ve seçimleri ile ilgili karar verme aşamasında kendine güven duymasını sağlamanın uzun süreli etkileri  Lamaze’nin müfredatının kritik bileşenlerinden biridir.

 

Lamaze Hizmet Alıcı Seti- Kanıtı Hizmet Alıcıya getir

Klinik pratik kılavuzlar, bakım sağlayıcılar için bir yol haritası sağlamakta ve bu sayede prosedürler ve tedaviler için en iyi pratiklerin standardize edilmesine yardımcı olmaktadır. ACOG’un Hasta Güvenliği ve Kalite Gelişimi 2015 Komitesi hizmet sağlayıcıların klinik pratik kılavuzlarına bağlılıklarının yeterli olmamasının, sağlık yönetiminde en iyi pratikleri standardize etmenin önünde bir engel olduğunu belirtmişlerdir (15). Hizmet sağlayıcıların pratik kılavuzlara uymalarında bir zorunluluk olmadığından, hizmet alıcıların, hizmet sağlayıcıların bu yönergelere ne zaman uymadıklarını veya neden uymadıklarını bilmeye hakları vardır. Bu kılavuzlar hizmet alıcılar için daha kolay erişilebilir hale getirilirse, pratik yönergeleri kendi klinisyenlerini ve hastanelerini seçmede kullanabilirler.

 

Eylem Fırsatı: İlişkili klinik pratik yönergelerin veritabanını yaratarak veya AMCHP’nin En iyi pratik ve Kanıta Dayalı Kaynaklarına bağlantı yaparak Lamaze’nin eğitimsel kaynaklarını genişletin. Bu sayede kadınlara ve partnerlerine hizmet sağlayıcılarını seçme ve kendi doğum  tercih planlarını  tasarlamalarına yardım edin.

 

 

Bir dinleyici topluluğunun ilgisini çekme ve devam ettirme

İzleyici kitlesini tanıma bir bölgede seçmen kitlesinin sürdürülmesinde ilk adımdır. Ancak özellikle üyelerin sunulan hizmeti hayatları boyunca sadece bir iki defa aldıkları düşünülürse Lamaze nasıl ilgi çekebilmektedir / amaca uygun kalabilmektedir? Kullanılan sözler ve tanınabilir bir marka kritik önem taşır.

Lamaze’nin bilinen bir markası vardır- ve misyonu amaca uygun kalmaktadır çünkü gösterilebilir bir ihtiyaca işaret etmektedir.

 

18-34 yaş arası kadınların %90’ı bilgi için akıllı telefon veya diğer uygulama-ilişkili cihazlar kullanırken (16), fakir veya hali hazırda interneti olamayan coğrafik olarak izole alanlarda bir çok kadının interneti yoktur (17).  Facebook ve diğer online kaynaklar 18-34  yaş nüfusun çoğuna erişmek için kritik önem taşımaktadır. Ancak doğum eğitiminden fayda sağlayacak çoğu kadın online değildir.

 

Lamaze bu kolay bulunmayanların yerini nasıl tespit etmektedir? Üçgenleştirme (triangularization) doğum eğitiminden fayda göreceklere ulaşmada bir yöntemdir. Gıda bankalarının açları tanımlamak için bez bağış programları düzenlemesi gibi (18), Lamaze hali hazırda mevcut toplum programlarını, sağlık programlarını, eyalet-tabanlı servisleri ve diğer entegre yardım programları doğum eğitimi olmayan veya bu eğitim için önlerinde engel olan kadınlara erişmek için kullanmaktadır.

 

Toplantı katılımcıları küçük ölçekli girişimlerin çok sayıda nüfusa erişmek için önemli olduğunu ve HRSA’nın Anneler ve Yenidoğanlar için Güçlü Başlangıç girişiminin (HRSA’s Strong Start for Mothers and Newborns”) eyalet ve yerel alt birimlere erişmedeki önemini tartışmışlardır (19). Çocuk-doğum eğitimi sağlamak için topluluk- temelli bir yaklaşım Lamaze’nin kaynaklarının farklı nüfuslardaki kadınlara ulaşmasına yardımcı olmaktadır.

 

Bir kadın doğum eğitimine kendi kültür veya etnisitesi ile aynı olan bir eğitmen ile katıldığında daha rahat hissedebilir. Toplum liderleri ile çalışmak Lamaze’nin daha fazla kadına ulaşmasına yardım edebilir- farklı geçmişleri olan kadınları LCCE eğitmeni olmaları için cesaretlendirebilir. Lamaze-her kadın içindir- ve Lamaze’nin spesifik topluluklara ulaşmak için benzersiz ihtiyaçları göz önüne alması kritik önem taşımaktadır.

 

Eylem fırsatı: Güvenilir topluluk liderleri ve sahada Lamaze ile iletişime geçemeyen kadınların önündeki engelleri tanımlayabilecek ve topluluklarındaki nüansların farkındaki kişiler ile ile etkileşime geçmeye devam edin. Güvenilir topluluk üyelerine LCCE eğitmeni olmaları için cesaret verin 

 

Kapsamlı Doğum Eğitimi için engelleri tanımlamak

Kanıta dayalı doğum eğitimindeki en önemli bariyerlerden birisi algılanan maliyettir. Birçok sağlık planı doğum eğitiminin prenatal bir yarar sağladığını fark etmemekte ve doğum öncesi eğitim seçenekleri üzerine yeterli bilgi vermemektedir. Eğer ödeme yapan kurumlar kanıta dayalı- eğitimin gerekli bir fayda olduğuna inanmazlar ise ne hizmet sağlayıcılar ve yasa yapıcılar ne de hizmeti alanlar buna inanır.

 

Eylem Fırsatı: Kapsamlı kanıta dayalı doğum eğitimini kapsayan sağlık planlarının sayısını arttırmak için ödeme yapan kurumlara Lamaze müfretadının maliyet-yararlı analizlerini vererek ulaşın.

 

CMS Medicaid (geliri düşük vatandaşlar için sigorta) aracılığı ile ABD’deki doğumların neredeyse yarısı kapsamaktadır- ve bu programa bağlanmak kritik önem taşır (20).  2009’da Medicaid ABD’deki tüm komplike doğumların %44’den fazlasını  (21) ve preterm ve düşük doğum ağırlıklı yeni doğanların hastanedeki kalışlarının maliyetlerinin yarısından fazlasını ödemiştir (22).

 

Bu komplikasyonların birçoğu uygun prenatal bakımın veya elektif doğumlar gibi gereğinden fazla kullanılan obstetrik prosedürlerin yansımalarını kavramaktaki eksiklik ile ilişkilendirilebilir. March of Dimes yürüyüşleri “Sağlıklı bebekler beklemeye değer” (23) gibi toplum farkındalık kampanyaları tam süreli gebeliğin önemine işaret etmekte ve mesajın iletilmesinde çok kritik rol üstlenmektedir.

 

Medicaid, sigorta kapsam tespitlerini uygulamak için Lamaze’yi ulusal ve eyalet seviyeleri üzerinde savunuculuk yapması için eşsiz bir fırsat olarak sunmuştur.

 

Bir çok eyalet (doğum komplikasyonlarını hedef alan pilot projelerde iş birliğine gidecek şekilde yapılanmalara sahip) Medicaid kullanıcıları arasında doğum sonuçlarındaki eşitsizlikleri saptamada ilerleme kaydetmektedir.

 

2011’de Güney Carolina Doğum Sonuçları Girişimi  adında çoklu bir paydaş girişimi başlatarak erken elektif doğumların aşırı kullanımına dikkat çekmiştir.

 

Güney Carolina erken elektif doğumları sigorta kapsamı dışında bırakarak, erken elektif doğum oranını %50 oranında azaltmış ve Medicaid programına 2013 mali yılının ilk çeyreğinde 6 milyon dolar tasarruf ettirmiştir (24).  Washington, Oregon ve Texas’ı da içeren diğer eyaletler de benzer girişimleri başlatmışlardır (25).  

 

Medicaid hak sahipleri koruyucu hizmet veren lisanslı olmayan hizmet sağlayıcıların geri ödemesini yapan CMS’nin koruyucu Hizmeti Kuralı 42 CFR 440.130(c) (26), Lamaze LCCE eğitimcileri için bir fırsat olabilir. LCCE eğitimcilerini Medicaid geri ödemeleri için lisanslı olmayan hizmet sağlayıcı olduklarını onaylamak eyaletin onayını gerektirmektedir. Ancak girişim yasa koyucuları Lamaze’nin önleyici bakımdaki savunucu gayretlerinden ve LCCE eğitmenleri için oluşturdukları ve korudukları yüksek standartlardan haberdar hale getirebilir

 

Eylem Fırsatı : LCCE eğitmenlerinin 42 CFR 440.130(c) doğrultusunda Medicaid koruyucu hizmetleri sağlayıcısı olarak tanınmalarını sağlamak için Eyalet olanaklarını harekete geçirin. Lamaze’nin doğum eğitiminin doğum sonuçlarını iyileştirdiğini göstermek için Eyaletin Medicaid programları ile pilot projelerde partner olarak çalışın

 

Lamaze’nin etkisini pazarlama

 

Lamaze’yi kadınlara ve partnerlerine ilgi çekici hale getiren şey nedir? Doğum fiziksel ve duygusal olarak zorlayıcıdır. Korku veya yanlış düşünceler kadının doğum anksiyetesini sıklıkla arttırır.  Lamaze’nin müfredatı kadınları doğum sırasında karşılarına çıkacak durumlar konusunda eğitir, ağrı yönetiminde pratik yönergeler ve kadına doğum sancısı ile başa çıkabilmeleri için gerekli güvenİ aşılar.

 

Lamaze dersleri sırasında meydana gelen sosyal bağ sıklıkla uzun süreli etkiler yaratır. Doğum eylemi çok özel ve kişiseldir ancak aynı zamanda pozitif bir sosyal tecrübedir. Destekleyici ve rahatlatıcı bir atmosferde doğuma hazırlanmak doğumdan çok sonraya uzanan bir yoldaşlığın oluşmasını sağlar. Toplantıya katılanların çoğu Lamaze sınıfları ile ilgili kişisel deneyimlerinim çok güçlü arkadaşlıklar ve hayat boyu süren yetenekler kazandırdığını belirtmişlerdir. Özellikle sigorta şirketleri ve sağlık organizasyonları hasta/tüketici hizmetlerine daha fazla değer verdiğinden hastadan alınan bilgi –memnuniyet anketleri bu mesajın ulaşmasını kolaylaştırabilir.

 

Kişiden kişiye reklam etkilidir, samimidir ve ucuzdur LTM III Yeni annelerin Konuşması ankete yanıt verenlerin %78’İ gebelik ve doğum ile ilgili bilgi veren blogları okumaktadır (27).  Kişisel blogları ve sosyal medyayı  kullanmak sözlerin, faydaların ve güçlü arkadaşlıkların yayılmasını sağlar. Bu da Lamaze kurs sağlayıcılarının Lamaze’in izleyicilerini arttırmaları için etkili bir yöntemdir.

 

Eylem fırsatı: Sosyal medya, online ve kişiler arası topluluklar ve hasta memnuniyet anketleri kullanarak kişiden-kişiye pazarlamayı kolaylaştırmaya devam edin

 

Hayat boyu eğitim

 

Lamaze eğiticilerin öğrencileri ile kurduğu arkadaşlık ilişkisinin kurs sonunda bitmesi gerekmez. Yeni anneler postpartum anne bakımının kritik olduğu dönemlerde sıklıkla tükenmiş ve izole edilmiş hissederler (28).  Destekleyici pre ve post natal sosyal forumlar aracılığı ile devam eden bir bakımın sunulması tüketiciye ulaşır ve Lamaze’yi doğumdan çok sonra bile kadınlar için ilgi odağı haline getirir. Bu tarzda uzun dönem destekten yararlanan kadınlar kendi arkadaşlarını ve bir gün kendi kızlarını cesaretlendirebilirler—Onlar da Lamaze kurslarını gebe kaldıkları zaman aramaya başlarlar.

 

Eylem fırsatı : LCCE eğitmenlerini postnatal ilişkilerini sürekli desteğin devamı için Facebook grupları, organize edilmiş oyun davetleri veya sosyal ağ forumları aracılığı ile devam ettirmeleri için cesaretlendirin

Vakayı yapın: Kanıtı Oluşturma, Toplama ve iletişim

 

Her yıl ABD’de 98 milyon dolar tutarında  yaklaşık 4 milyon doğum meydana gelmektedir (29).  Bütçe sağlayıcılar şunun farkına varmaya başlamışlardır: doğum olayı pahalıdır ve obstetrik prosedürlerin aşırı kullanımı- ve ilişkili komplikasyonları- sadece bu giderleri daha da arttırmaktadır (30).  Bütçe sağlayıcının modeli hacimden değere kaydıkça, sağlık sigortası şirketleri eğer verilerde sonuçların düzeldiği  ve maliyetin düştüğünü görülürse kanıta datalı doğum eğitimi kursları gibi  destekleyici servisleri de kapsamayı düşünmeye başladılar.

 

Eylem fırsatı: Azalmış-elektif prosedürler ile kanıta dayalı doğum eğitimi ile bağlantılandırın

 

Boşlukların Tanımlanması

 

Lamaze her ne kadar kanıta dayalı olsa da kendi Altı Sağlıklı Doğum pratiğinin  Lamaze müfredatı ile doğum sonuçlarının iyileşmesi (komplikasyonların azalması vb)  arasında nedensel bir bağ kuracak kadar toplanmış veriye sahip olmadığının farkındadır. Ancak bu Pratikler olayı meydana getirmek için bir alt yapıdır. Test edilebilir ve ölçülebilir bileşenlerine odaklanarak Pratiklere değer uygulamak araştırma için bir başlangıç noktası olabilir. Toplantı katılımcıları Lamaze’nin bu girişime ölçülebilir veya test edilebilir bir veya iki pratik üzerine odaklanarak başlaması konusunda öneride bulunmuşlardır.

 

Eylem Fırsatı: AHRQ, HRSA/MCHB’s Healthy Start Programı, eyalet ve topluluk organizasyonları aracılığı ile kanıt toplamaya devam edin. PCORI ve de  Institute for Clinical and Economic Review ile etkileşime geçerek karşılaştırılabilir etkinlik için eldeki kanıtları sentezleyin. Hazır olduğunda kanıtları ABD Koruyucu Hizmetler Birimine evreleme için götürün.

 

 

Yetkilendirme Verisi

 

Sistematik bir araştırma oluşturmak ve kanıt meydana getirmek uzun dönem süren bir stratejidir.  Gebelik ve doğum sırasında kadının fizyolojisi ile ilişkili epigenetik ve klinik epidemiyoloji  hakkındaki sistematik reviewlerin üzerinde durmak araştırma gayretlerine yön vermeye yardımcı olabilir.  Bazı kanıtlar kanıta dayalı doğum eğitimi kurslarına katılan kadınların erken elektif doğum, sezaryen ve doğum komplikasyonlarına daha az oranda sahip olduklarını ileri sürmektedir. Ancak doğum eğitimini daha az elektif prosedür ve komplikasyon  ile ilişkilendirecek istatistiksel olarak anlamlı kanıtlar olmadan aradaki bağlantı – kadının basitçe normal doğuma meyletmesi olarak tanımlanabilecek- basit bir ilişki olarak kalmaktadır.

 

Eylem Fırsatı: Lamaze üyeleri arasında Lamaze’nin yıllık konferanslarında doğum eğitimi üzerine araştırmaları cesaretlendirmek için araştırma strateji  oturumları organize edin. Araştırma çabalarını koordine etmek ve finansal destek önerileri için akademik araştırmacıları davet edin. Araştırmacıları hali hazırdaki ve gelecekteki girişimleri konusunda destekleyin

 

Önemli noktalarda cesaretlendirme

Yakın zamanlı düzenleyici yönetim özel ve kamu ödeyicilerinin, hükümet ajanslarının ve düzenleyici ajansların doğum sırasında çok kullanılan belirli medikal prosedürlerin maliyeti ve komplikasyonları arttırdığını fark ettiklerini göstermiştir. CMS, erken elektif doğumu 2017 hastane değer-bazlı satın alma kriterleri için hasta-güvenlik ölçütü olarak eklemiştir  (31) ve The Joint Commission 300’den fazla senelik doğum yapılan hastaneler için artık Nulliparous-Term Singleton Vertex (NTSV) sezaryenleri perinatal çekirdek ölçüt olarak takip etmektedir (32).  Bu yakın zamanlı politika uygulamaları aşırı kullanılan elektif prosedürlerin maliyet ve komplikasyonları arttırdığına yönelik yeterli kanıtın var olduğunu bize göstermektedir.

 

 

Eylem Fırsatları: 1) düzenleyici organların, ajansların ve ödeyicilerin düzenleyici politikalarını uygulamak için kullandıkları  veriler ile çalışın. Ve 2) klinisyenlere ve hastanelere kendi erken elektif doğumlarını ve NTSV sezaryen oranlarını azaltmaları için kaynak olun.

 

 

Toplantı katılımcıları Kadın sağlığı Bakımı İnisiyatifi Hastalık Güvenliği Konseyini’de tartıştılar: Anne sağlığı üzerine İnovasyon Birliği (AIM) – ve onun Lamaze’yi takdim etmesinin fırsatı. Özellikle maternal mortaliteyi ve morbiditeyi 2018’e kadar  azaltarak doğum sonuçlarının iyileştirilmesi hedefi ile AIM hızlı yol alan bir inovasyon olarak standardize doğum eğitiminin yerleştirilmesinde bir araç olabilir (33)

 

Eylem Fırsatı: “Primer Sezaryen Doğumların Güvenli Azaltılması” ‘nın gelecekteki modellerine kanıta dayalı doğum eğitiminin yerleştirilmesi: İstenen Vajinal Doğumların desteklenmesi; AIM’in çekirdek hedeflerinden birisi. (34)

 

Yetenekleri birleştirmek

 

Her bir toplantı katılımcısının sunumları hemfikir kuruluşlarının şimdiden doğum sonuçlarının iyileşmesi için girişimler başlattıklarını göstermiştir. her ne kadar bu gayretler sıklıkla bağımsız olsa da bir çoğu birlikte hareket etme fırsatları sunmaktadır. Ortak organizasyonlarının web sitelerine link atma sosyal medya kampanyalarına katılma gibi basit eylemler tüketicileri daha fazla bilgiye yönlendiren kolay rehberlerdir. İş birliği anne ve doğum savunuculuğunun farklı bileşenlerini göstermek için sayısız fırsatlar sunar.

 

ACNM ile ebeliğin NPWF ile ebelik danışmanlığının ön plana çıkarılması ve “Young Invincibles” ile özel kayıt dönemleri  düzenleyerek ile bireysel kampanyaların güçlendirilmesi, MomsRising ‘in çabaları (35)  ile   iş birliğine gidilerek anneler için toplum desteğini güçlendirilmesi  ve Consumer Reports ile  araştırma ve sosyal medya fırsatları üzerine ile iş birliği kurmak çift taraflı fayda sağlayacaktır.

 

Ortağın organizasyon konferanslarında sunumlar yapmak, dergilerde yayın yapmak ve medya bağlantılarını ve fırsatlarını Lamaze ve ortak organizasyonları için koordine etmek toplam olarak etkiyi arttıracaktır.

 

Eylem Fırsatı: Şimdiki ve gelecekteki anne ve doğum girişimleri üzerine anne savunucusu organizasyonları destekle ve ortaklık yap

 

Rekabet  mesuliyettir.

Toplantı katılımcıları aynı zamanda rekabetin önemini de tartıştılar. Halka erişilebilir ve şeffaf bilgi sağlamak için gösterilen çabalar savunucu organizasyonların birbirlerine karşı nasıl performans gösterdiklerine dair bir iç görüye sahip olmadan  yetersiz kalacaktır. www.charitywatch.org (36) ve www.charitynavigator.org (37)   gibi web siteleri  hayırsever organizasyonlar üzerine dikkati çekmektedir.  Organizasyonların misyonlarına bağlılıklarının sürdürülmesi performanslarının iyileşmesine ve ortak organizasyonları doğum sonuçlarının iyileşmesi için en iyi savunuculuğu sağlamaya yöneltmektedir.

 

 

Eylem Fırsatı: Tüm doğum-eğitimi müfredatındaki tüm garantili olmayan pratik varyasyonları ortadan kaldırmak için doğum eğitimi için bir altın standart kurun ve topluma yayın ve bilgiyi tüketicilere, bütçe sağlayıcılara, hizmet sağlayıcılara ve politika uygulayıcılar için erişilebilir hale getirin

 

Bütçe sağlayıcılar, Klinisyenler ve Hastaneler ile ilişkiler

 

Sınırlı kısa vadeli yatırım uzun dönem maliyet- birikimlerine değer mi? Yeterli kanıt ile, çoğu bir yatırımın dönüşünün değerini tahmin edebilmektedir. Hasta memnuniyet verileri daha fazla güç kazandıkça, bütçe ve hizmet sağlayıcılar geri bildirim için istekli birer kitleye dönüşeceklerdir.

 

Lamaze’ye özgü hasta memnuniyet verilerinin vurgulanması bütçe sağlayıcıları Lamaze doğum eğitim sınıflarını özellikle kapsamaları konusunda cesaretlendirecek ve hizmet sağlayıcıların gebe olan kadınları Lamaze’nin kurslarını tavsiye etmelerini sağlayacaktır. 

 

Toplantı aynı zamanda hizmet sağlayıcıların hastalarına kritik bilgileri aktarmadaki rollerini de tartışmaya açmıştır. Bir çok LCCE eğitmeni hastaları ile uzun dönem güvene dayalı bir ilişki kuran ebe ve hemşirelerden oluşmaktadır. Hastanelerin obstetrik departmanlarında ve klinisyenlerin ofislerinde ilk sıralardadırlar. Kapsayıcı doğum eğitiminin önemini anlamışlar ve bunu tecrübe eden hastalar ile bu konuda iletişime geçebilmektedirler.

 

Lamaze’nin ebeler, hemşireler, ebelik danışmanları ve aynı doğrultudaki diğer hizmet sağlayıcılar ile ilişkisi Lamaze’nin hastaneler, doğum merkezleri ve hizmet sağlayıcıların pratiklerinde etkin bir varlık oluşturmasına yardımcı olmaktadır. İlk prenatal vizit sırasında Lamaze’nin ön plana çıkarılması ve doğum eğitim sınıflarının maliyeti konusunda bilgi sağlanması erişimin ve kullanımın artmasına yardımcı olabilir.

 

Eylem Fırsatı:  Lamaze’nin ebelerini, ebelik danışmanlarını ve hemşirelik desteğini mobilize edin ve AWHONN ve ACNM gibi gruplar ile bağlantı kurun, mezuniyet öncesi hemşirelik programları ile kanıta dayalı doğum-eğitiminin önemini vurgulayan eğitim programları önererek bağlantı kurun.

 

Karar

 

Toplantı tartışması ABD’deki doğum sonuçlarının iyileştirilmesinde katılımcıların ve diğer paydaşların sahip olduğu bireysel ve işbirliği fırsatlarının önemini vurguladı. Bu girişimler yerel, eyalet bazında ve ulusal seviyede farlı gayretleri içeren çok-yüzlü bir stratejinin yaratılmasını sağlamıştır. Doğum eğitimine artan katılım ve kullanım çözümün sadece bir parçasıdır ancak doğum sonuçlarının iyileştirilmesinde bir geçit rolü oynamaktadır. Lamaze bu gayrette benzersiz bir rol üstlenmektedir. Toplantı tartışmaları Lamaze’ye sadece doğum eğitim müfredatına ölçülebilir bir değer bağlaması için stratejisine ince ayar yapmasına yardım etmekle kalmamış, aynı zamanda ABD’deki doğum sonuçlarını iyileştirmek için oluşturulan kolektif çabalar içine kendini çekirdek bir ortak olarak yerleştirmesine yardımcı olmuştur. 

1 Kassebaum, Nicholas J et al. “Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. The Lancelot. Vol. 384.

Issue 9947. PP. 980-1004. http://www.thelancet.com/journals/ lancet/article/PIIS0140 6736%2814%2960696-6/fulltext

2 Council on Patient Safety in Women’s Health Care: Safe Health for Every Woman. Alliance for Innovation on Maternal Health. AIM eModule Introduction. http://www.safehealthcareforeverywoman.org/ eModules/eModule-Intro/presentation_html5.html

 

3 Centers for Disease Control and Prevention. “Pregnancy Mortality Surveillance System.” www.cdc.gov/reproductivehealth/ maternalinfanthealth/pmss.html

 

4 Main EK, McCain CL, Morton CH, Holtby S, Lawton ES. Pregnancy-related mortality in California: causes, characteristics, and improvement opportunities. Obstet Gynecol. 2015 Apr;125(4):938-47.

 

5 Lamaze International. Healthy Birth Practices. http://www. lamazeinternational.org/HealthyBirthPractices

 

6 Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S, Herrlich A. Listening to MothersSM III: Pregnancy and Birth. New York: Childbirth Connection, May 2013. http://transform.childbirthconnection.org/wpcontent/

uploads/2013/06/LTM-III_Pregnancy-and-Birth.pdf

 

7 Birth by the Numbers. “What percentage of women are taking childbirth education classes, and what is the content of their classes? Oct. 2013. http://www.birthbythenumbers.org/?p=1408

8 Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S, Herrlich A. Listening to MothersSM III: Pregnancy and Birth. New York: Childbirth Connection, May 2013. http://transform.childbirthconnection.org/

wp-content/uploads/2013/06/LTM-III_Pregnancy-and-Birth.pdf.

 

9I bid. Many indicated that they had because their provider seemed rushed (30%), because they wanted maternity care that differed from what their provider wanted (22%), or because their prenatal care

provider might think that they were being difficult (23%).

 

10 Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S, Herrlich A. Listening to MothersSM III: Pregnancy and Birth. New York: Childbirth Connection, May 2013. http://transform. childbirthconnection.org/wp content/uploads/2013/06/LTM-III_ Pregnancy-and-Birth.pdf

 

11 2015 Leapfrog Hospital Survey Results. http://www.leapfroggroup.org/cp

 

12 Agency for Healthcare Research and Quality. Healthcare Cost and Utilization Project. http://www.ahrq.gov/research/data/hcup/index.html

 

13 Centers for Medicare and Medicaid Services. Hospital Compare. https://www.medicare.gov/hospitalcompare/search.html

 

14L owe, Nancy K. “The Myth of Women’s Choices in U.S. Maternity Care.” Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. Nov-Dec 2015. Vol. 44, Issue 6. PP. 691-92. http://www.jognn.org/article/

S0884-2175%2815%2935335-1/pdf

 

15 The American College of Obstetricians and Gynecologists. Committee on Patient Safety and Quality Improvement Committee on Professional Liability. “Clinical Guidelines and Standardization of Practice to Inprove Outcomes. Number 629. April 2015. http://www.acog.org/ Resources-And-Publications/Committee-Opinions/Committee-on- Patient-Safety-and-Quality-Improvement/Clinical-Guidelines-and- Standardization-of-Practice-to-Improve-Outcomes

 

16 Pew Research Center. “Mobile Technology Fact Sheet. http://www. pewinternet.org/fact-sheets/mobile-technology-fact-sheet/

 

17 Zickuhr, Kathryn. Pew Research Center. “Who’s Not Online and Why.” Sep. 2013. http://www.pewinternet.org/2013/09/25/whosnot- online-and-why/

 

18 WAMU 88.5 Community Minute. DC Diaper Bank. http://wamu.org/ community/15/12/14/community_minute_dc_diaper_bank

 

19 Centers for Medicare & Medicaid Services. Strong Start for Mothers and Newborns Initiative: General Information. https://innovation.cms. gov/initiatives/strong-start/

 

20 Medicaid Covered Births, 2008 Through 2010, in the Context of the Implementation of Health Reform. Markus Anne Rossier et al. Women’s Health Issues. Vol. 23, Issue 5, e273-80. http://www. whijournal.com/article/S1049-3867%2813%2900055-8/fulltext

 

21 Ibid.

22 Agency for Healthcare Research and Quality. Healthcare Cost and Utilization Project. 2012. http://www.ahrq.gov/research/data/hcup/ index.html

 

23 March of Dimes. Healthy Babies are Worth the Wait. http://www. marchofdimes.org/professionals/healthy-babies-are-worth-the-wait.aspx

 

24 Catalyst for Payment Reform. Using Education, Collaboration, and Payment Reform to Reduce Early Elective Deliveries: A Case Study of South Carolina’s Birth Outcomes Initiative. November 2013. http:// www.catalyzepaymentreform.org/images/documents/birthoutcomes. pdf

25 Ibid.

 

26 Department of Health and Human Services. Centers for Medicare & Medicaid Services. 42 CFR 440.130(c). Federal Register. Vol. 78. No.135. Jul 15, 2013. Rules and Regulations. https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-07-15/pdf/2013-16271.pdf

 

27 Declercq ER, Sakala C, Corry MP, Applebaum S, Herrlich A. Listening to MothersSM III: New Mothers Speak Out. New

York: Childbirth Connection, June 2013. http://transform.childbirthconnection.org/wp-content/uploads/2013/06/LTM-III_ NMSO.pdf

 

28 WHO Recommendations on Postnatal Care of the Mother and Newborn. Geneva: World Health Organization; 2013 Oct.

 

29 Council on Patient Safety in Women’s Health Care: Safe Health for Every Woman. Alliance for Innovation on Maternal Health. AIM eModule Introduction. http://www.safehealthcareforeverywoman. org/eModules/eModule Intro/presentation_html5.html

 

30 Catalyst for Payment Reform. “Maternity Care Payment.” http://www. catalyzepaymentreform.org/images/documents/maternity

 

31 Centers for Medicare and Medicaid Services. Fiscal Year (FY) 2016 Results for the CMS Hospital Value-Based Purchasing Program. 2015. https://www.cms.gov/Newsroom/MediaReleaseDatabase/Factsheets/ 2015-Fact-sheetsitems/2015-10-26.html.

 

32 The Joint Commission. Performance Measures: Expanded threshold for reporting Perinatal Care measure

set. 2015. http://www.jointcommission.org/issues/article.aspx?Article=A9Im9xfNbBo97ZcgWQAj/

SE+KRiZJsPtdFLyHUR1bZU=

 

33 The Council for Patient Safety in Women’s Health Care. Alliance for Innovation on Maternal Health (AIM). http://www.

safehealthcareforeverywoman.org/aim.php

34I bid.

35 MomsRising. http://www.momsrising.org/page/moms/our-issues

36 CharityWatch. www.charitywatch.org

37 Charity Navigator. www.charitynavigator.org

0212 240 5935 ( hafta içi 10.00 -18.00)

Valikonağı Cad. Hayat Apt. No:149/3 Kat:-2Nişantaşı / İstanbul

İLETİŞİM FORMU

FacebookTwitterInstagram
© 2013-2023 İstanbul Doğum Akademisi Tüm Hakları Saklıdır.
Ceviz Bilişim