Eğitim Yönetmeliği

 

İSTANBUL DOĞUM AKADEMİSİ (İDA)

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİCİSİ/DOULA ve DOĞUM PSİKOTERAPİSTİ EĞİTİMİ  YÖNETMELİĞİ (DHEDE)

 Kısaltmalar ve Özel Kelimeler:

DHEDE: Doğuma Hazırlık Eğitmeni ve Doula Eğitimi

DHK: Doğuma Hazırlık Kursu

DHE: Doğuma Hazırlık Eğitimi

İDA: İstanbul Doğum Akademisi

 

(Lamaze International, HypnoBirthing, Active Birth Centre, ISPPM, APPPAH, ENCA (Avrupa Doğum Birlikleri Birliği) ve EDN (Avrupa Doula Birliği) tarafından resmi onaylı-uygulamalı eğitim)

 

Kurs Yorumları...

Sertifikalı Doğuma Hazırlık Eğitimcisi ve Doula Eğitimi çalışmalarımız  Aralık 2012 tarihinde başladı. Bugüne kadar 25 ayrı grup halinde  650 öğrencimiz modüllerini tamamladılar. 9 ay 10 gün süren eğitimlerimizi bitirenler şimdiden çalıştıkları kurumlarda fark yaratmaya ve uygulamaları ile annelere hizmet etmeye başladılar. Mezunlarımızdan birçok kişi İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Kıbrıs, Ankara, Gebze, Kocaeli, Yalova, Denizli, Kayseri, İstanbul'da ailelere hizmet vermek için kendi yerlerini açtılar . Doğum uzmanlarımız ise çevrelerinde doğal doğumlara yaklaşımları ile tercih edilen doktorlar arasına girdiler. Aynı gruplar eğitimlerinin yanı sıra süpervizyon eşliğinde doğumlara girerek ve eğitim gruplarını kurarak kendilerini geliştirmeyi sürdürüyorlar. Her biri gelecek sene kendi kurum veya özel açacakları yerlerde KEŞKESİZ DOĞUM felsefelerini yayıyor olacaklar.

 

EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DHEDE  Lamaze International ve yukarıda yazılı olan diğer eğitimler tarafından da tanındığından, katılımcılar kursu tamamladıklarında bu diğer eğitimlerin kendilerine özel bazı şartlarını da yerine getirdikten sonra Lamaze Certified Childbirth Educator, HypnoBirthing ve Active Birth sertifikasını da ayrıca alabileceklerdir.

 

HEDEF

-Tüm Türkiye’de “Doğuma Hazırlık Eğitimleri”ni Hamile-Gebe Eğitimleri’ nden ayırarak; fiziksel, zihinsel ve ruhsal anlamda, doğumuna bilinçli olarak hazırlanan gebe ve ailelerin eğitilmesinde görev alacak olan eğitimcilerin standart ve uluslararası bir düzeyde yetişmesini sağlamak.

-Bu eğitimciler arasından dileyenlerin doğum yardımcısı-doğum destekçisi-doula olarak hizmet verebilmesi

-Doğum Psikoterapistlerinin yetişmesi,

-Doğum şekli ne olursa olsun “Keşkesiz Doğumlar" a hazırlık.

- Türkiye'nin her yerinde ve her şarttaki aileye uluslararası düzeyde tüm anne baba adaylarının ve tüm bebeklerin kavuşabilecekleri doğum standartlarını öğretmek

 

AMAÇLAR

• Doğuma hazırlık eğitimciliğinin standart bir eğitim haline gelmesi,

• DHEDE’nin bütüncül olarak doğuma, kadın ve erkeğe, bebeğe, insana inanarak mesleğini icra etmesi,

• DHE’de duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak bilinçli eğitimciler yetiştirmek,

• DHEDE’nin tek başına veya farklı eğitimci ekolleriyle (doktor-ebe, ebe-doula, doktor-psikolog, psikolog-yoga eğitmeni vs gibi)  beraber yurtiçi ve yurtdışında aktif kurslar düzenleyebilmesine olanak sağlamak,

• DHEDE’nin bir meslek olarak tanınması ve geliştirilmesi,

• İDA ve şubelerinde eğitimler verecek eğitimcilerin yetiştirilmesi,

• İDA, hastaneler veya özel sektörde doula olarak görev yapacak uzmanların eğitilmesi,

• Ek çalışmalarla Hamile ve Doğum Psikoterapistlerinin yetiştirilmesidir.

 

KATILIM ŞARTLARI

• Yeni kuşakların sevgi, saygı dolu ve ‘keşkesiz’ oluşmasına gönülden katılmak isteyen herkese İDA aynı sevgiyle kapılarını açar.

• Teknik olarak sağlık alanındakiler ve sağlık alanı dışında olanlar için eğitim içinde ayrı eğitim modülleri mevcuttur.

• Sağlık Alanındakiler: Doktor, ebe, hemşire, fizyoterapist, ilkyardım uzmanı, ATT, Anestezi asistanı vs.

• Sağlık Alanı Dışındakiler: Psikolog, yoga-pilates eğitmeni, doğum yardımcıları (doula), bebek ve çocuk gelişimi uzmanları ve diğerleri ( bu ‘diğerleri’ konumundaki katılımcılar için geçmiş eğitimlerine göre diğerlerinden daha fazla veya farklı eğitimler talep edilebilir. Kişiye göre İDA buna karar verecektir)

• Üniversite mezuniyeti gereklidir.

• Hamile ve Doğum Psikoloğu olma kriterleri; Psikoloji, PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) , Psikiyatri ve Psikiyatri hemşireliği lisans ve yüksek lisans mezunu olmak, psikodrama, sanat terapisi, bazı uzun süreli ve supervizyonlu psikoterapi eğitimleri, dışavurumcu terapiler, aile terapisi ve/veya gestalt terapisi eğitimi içinde olmak veya mezun olmak, (Şema Terapisi supervizyon seviyesi, Bütünsel Terapi supervizyon seviyesi gibi)

 

DOULALIK KRİTERLERİ

• Doula hastanede doğum şekli ne olursa olsun anne ve baba adayına destek olan kişidir. Sağlıkçı dahi olsa doğumdaki doktor, ebe ve sağlık personeline bir müdahalede bulunamaz. Tıbbi öneri vermez, sadece ailenin daha önce ilettiği tercihleri hatırlatır. Gebe ve bebeğin tıbbi sağlık durumunu kontrol edemez. Dolayısıyla da anne babanın ve bebeğin sağlığıyla ilgili hiçbir sorumluluk ve yükümlülük içinde değildir. 

•Bir aile ile çalışmaya başlamadan önce yüzyüze veya online görüşme yapar ve anlaşma sağlandığı takdirde karşılıklı bir sözleşme imzalanır.

• Stajyer Doula stajı esnasında tanıştığı ve beraber çalışmak üzere sözleştiği kişinin doğumunda o sırada stajları bitse bile anlaştığı şekilde stajyer olarak bulunmalıdır. Ya da stajının bitmesi durumunda maddi şartlarda olacak olan değişimi net bir şekilde aileye belirtmelidir.

 

EĞİTİMİN ÖDEME ŞARTLARI

• DHEDE ücretleri eğitim yılı başında duyurulur.

• Eğitim esnasında modül ücretleri ve bireysel supervizyonlar ( Staj grubu ve staj doğumları için) olarak 2 ayrı ödeme vardır.

• Eğitim ücreti yıllık peşin veya modüllere katılım esnasında taksitli olarak ödenebilir. Katılım yapılamayan eğitimlerin ücretleri tahsil edilir, katılımcı eğitimdeymiş olarak kabul edilir. 

• Kurumların eğitimlerini karşıladığı katılımcılar için fatura kurum adına kesilecektir.

• Eğitime ara verilmesi veya ayrılması durumunda daha önce ödenmiş olan ücret geri iade edilmez. Eğer bakiye varsa gelememe durumunda bile bu bakiyenin ödenmesi gerekmektedir. 

• Modüllerini kendi grubuyla alamayan kişi bir sonraki sene tekrar o modül için ödeme yapmaz.

• 8 temel modül haricindeki modüllere hastalık vs sebepleriyle girememe söz konusu ise katılımcı geldiği senenin yeni ücretini ödemekle yükümlüdür. Kamp modüllerinde ise yeni sene iletilen farkı öder.

• Gözlem grubu gebelerle yapılan video çekiminin bir kereye mahsus seyredilmesidir. (Süreli ve izinli olarak evlerinizde videodan seyredilecektir)  Bu süreç ücretlidir. Videonun eğitim videosu olması ve koruma altında olması sebebiyle çoğaltılamaz, başkasıyla ve sosyal medyadan paylaşılamaz. Video ve cep teline çekilemez. Bu kritere uymayanlar önce sözlü veya yazılı uyarılır, devam etme durumunda eğitim ile ilişiği kesilir.

 

EĞİTİM SÜRE VE SAATLERİ

• Eğitim süresi katılımcıların mezuniyet alanlarına ve mezuniyet kriterlerini bitirme zamanlarına göre değişir.

• Standart bir eğitim süresi 7 aydır. Kasım ayında başlar. Bu süre 8+1 (İleri Doula modülü ücretli ve seçmelidir) modüller, staj grubu, staj doğumları ve tüm kriterlerin  tamamlanmasını içerir. Yüzyüze kamplar ve online modüllerden oluşan eğitim yılı önceden planlanır. Eğitim her sene  bir kere açılır.  

• Yıllık ders programı ders yılı başında duyurulur. Hangi eğitim modülünün hangi tarihte yapılacağı, kampların ve online eğitimlerin ne zaman yapılacağı önceden belli olur, katılımcıların buna göre planlanmaları istenir.

İstanbul Doğum Akademisi DHEDE eğitimi modülleri, modül sayıları, tarihleri ve fiyatlarında önceden bildirimde bulunarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Pandemi, farklı doğal afetler nedeniyle tüm ülkeyi etkileyen her durumda modüllerin yüzyüze olma hali değişebilir. Duyurulan tarihler bu sebeplerle değiştiği takdirde İDA maddi bir sorumluluk almaz.

• Sağlık çalışanı olmayanlar için Temel Doğum Bilgisi Eğitim Modülü’ nün (bkz. eğitim modülü) tamamlanması gereklidir.

• Eğitimi bitirme süresi max. 2 yıldır. (mesela Kasım 2023 de başlayan kişi Kasım 2025 de tüm kriterlerini tamamlamış olmalıdır.) 2 yıl sonrasında ise devam edilmek istenirse ilk 4 modül yeniden alınması gereklidir.

• lk 4 modül devam için zorunlu modüllerdir. Bunlardan herhangi bir modülün eksikliği eğitim hakkınızı kaybettirmez. Haklarınız saklı kalarak tüm eğitimi seneye yeniden almak durumunda kalırsınız. Katılımcı kaybettiği modüllerin telafisinden kendisi sorumludur. Bir sonraki seneki tarihleri takip edip giremediği eksik modülleri tamamlamalıdır. Mezuniyet ve sertifika alımı için tüm eğitim modüllerinin, mezuniyet kriterlerinin ve uygulamaların tamamlanması şarttır. Katılımcı kendi eğitim döneminde almadığı modülleri bir sonraki sene takip ederken değişen koşullara ( tarih, ücret, modüller, stajlar, gözlem grubu, tez vs gibi) aldığı seneki şartlara göre uymak zorunluluğundadır.

• Online olarak gerçekleşecek modüllerden temel olan ilk 4 modül haricindeki online modülleri alamayanlar bir sonraki sene takip edip alabilirler. İlk 4 modül haricindeki modüller video kaydından seyredilemez,  grup ile beraber canlı online olarak alınması gereklidir. İlk 4 modül haricinde derse katılamayanlar bir sonraki sene telafi edeceklerdir.

 • Zoom eğitimlerine katılım zorunludur yoklama alınacaktır. Gelmeyen o modülü yeniden satın almak zorun kalacaktır.
 • İkinci yüzyüze modüller için mutlaka belirlenen otelde konaklama gerekmektedir. İletilen otel haricinde konaklama yapılamayacaktır. Bu modüllerin kamp sisteminde olması ve beraber daha fazla vakit geçirmemizi hedefleyen bu son yüzyüze modüller için birlikte kalmak birlikte yemek birlikte olmak önemlidir..

 

 

DHEDE EĞİTİM MODÜLLERİ

Modül I: İDA Sertifikalı Temel Doğuma Hazırlık Eğitimi - Eğitmen: Op. Dr. Hakan Çoker  (ONLINE) 

Doğuma hazırlık eğitimcisi adayları için temel bilgilerin anlatıldığı bu modül ile doğumu ilgilendiren birçok teorik ve pratik bilgiye ulaşabileceksiniz. Birçok literatür ile desteklenen bu modül sonrasında doğuma daha geniş bir bakış açısından yaklaşma şansınız olacaktır.

Konulardan bazıları:

Doğal doğum nedir? Doğumun Hormonları? Doğumdaki aktif kaslar ve çalışma prensipleri?

Doğumda korkunun etkileri ve çözümleri? Doğumda müdahaleler ve etkileri? Doğuma götüren kanıta dayalı 6 uygulama?

Doğumda anne ve bebeğin ihtiyaçları? İdeal doğum ortamları?

Anne ve bebek dostu sezaryen kavramları ve uygulamaları?

Nefes, gevşeme, meditasyon ve masaj  teknikleri?

İlaç dışı rahatlatıcı teknikler?

II,III ve IV. Modüller Cuma-Cumartesi ve Pazar şeklinde yapılır.

 

Modül II-Dışavurumcu Tekniklerin Kullanımı - Eğitmen: Uzm. Psk. Neşe Karabekir (YÜZYÜZE) 

DHE’de iletişim, ısınma, kaynaşma ve güven oluşturma teknikleri, temel psikolojik danışmanlık becerileri, dışavurumcu tekniklerin temelleri uygulamalı olarak ele alınır. DHE' de kullanılacak müzik, dans, sanat, drama, ses v.s gibi dışavurumcu tekniklerin yaşatısal olarak kullanımında dikkat edilecek hususların üzerinde durulur.

 

Modül III:  DHE’de Teknikler, Felsefeler ve Uygulamalar / Pelvis Kullanımı ve Anatomisi - Eğitmen: Op. Dr. Hakan Çoker  (YÜZYÜZE) 

Eğitimler sırasında kullanılan temel felsefeler, teknikler ve uygulama sorunlarının öğretildiği ve tartışıldığı bu modülle grup yönetimleri sırasında karşılaştığınız birçok önemli soruna çözüm bulacaksınız.

Konulardan bazıları:

Doğuma hazırlık eğitimlerinin tarihsel gelişimleri ve sonuçları,

DHE tekniklerinden uygulamalar (Lamaze, HypnoBirthing, Aktif Doğum)

Derslerde anlatım teknikleri-Hangi konuyu nasıl anlatalım?

Eğitimcinin eğitim felsefeleri-Eğitimdeki amacınız nedir?

Eğitimlerde gruplara göre materyal ve teknik seçimi?

Ders programlarının organizasyonu(1 ve 2 günlük, 8 haftalık vb.) Örnek ders programları

Eğitimlerde sorular ve sorunlar ( Sistem, hastane, doktor ve sağlık çalışanları ile ilgili iletişim)

Doğum ekiplerinin tanımlanması, görev tanımları ve desteklenmesi.

DHE için kadro oluşturulması.

 

Modül IV - Doulalığa Giriş ve İlaç Dışı Teknikler - Doula Çatısı - Eğitmen: Ebe Serpil Varlık (YÜZYÜZE) 

Doula kelimesi aslında bir nosyondur. Bir doğuma şahit olan herkesin doula nosyonunda olması , bu bakış ve yaklaşıma sahip olması gereklidir. Bu modül bu nosyonu iletmeyi hedefler.

Doğum sırasında birebir uygulanacak tüm teknikleri içerir. Bunlardan bazıları:

Doula görev tanımı, etik kurallar, pelvis anatomisi ve doğumdaki etkileri, doğumda pozisyon değişimleri ve nedenleri, ilaç dışı rahatlatıcı tekniklerin uygulama zamanları, su ve havuzun etkin kullanımı ve zamanlaması, aile ve sağlık personeli ile ilişkiler, müdahale sınırları, geleneksel ve modern tekniklerin entegrasyonu, su ve havuzun etkin kullanımı ve zamanlaması, aile ve sağlık personeli ile ilişkiler, müdahale sınırları, geleneksel ve modern tekniklerin entegrasyonu

 

Modül V - Hamilelerle Yoga - Fiziksel Egzersizler - Eğitmenler: Yoga Eğitmeni Ayca Yılmaz, Fizyoterapist Aycan Çakmak (ONLINE) 

Bu eğitim modülü hem hamilelik boyunca hem de doğum esnasında kullanılabilecek tüm fiziksel temel ve basit egzersizlerin yararları ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgiler içermektedir. Bir doğuma hazırlık eğitimcisi olarak bu modülün hedefi temel uygulamaların öğrenilmesi ve basitçe öğretilebilmesidir. Öğrencilerin yaşantısal olarak yoga ile tanışması ve çalışmaları deneyimlemesi amaçlanır. Yoga eğitimi değildir. 

 

Modül VI - Kişisel Gelişim - Eğitmen: Uzm. Psk. Neşe Karabekir (YÜZYÜZE) 

Bu modül katılımcı öğrencinin tamamen kendi psikolojik ve kişisel gelişimini hedeflemektedir. Kendi doğumu, ailesiyle ilişkiler, meslek seçimi, önyargıları, kaygılar, korkular, öfkeler ve duyguların farkındalığı ve gerek eğitim gerekse doğumlar esnasında karşındakileri yönetme becerisinin arttırılmasını amaçlamaktadır.

 

Modül VII - Emzirme-Bebek ve Lohusalık Bakımı- Bebek Hastalıkları -  Eğitmenler: Ebe Serpil Varlık / Yenidoğan Uzm.Dr. Gülnihal Şarman (ONLINE) 

Emzirme, meme bakımı, bebek bakımı, yeni doğan masajı, lohusalıkta dikkat edilecekler, lohusa doulalılığı (post natal doula)

Bebek bakımında son kanıta dayalı gelişmeler

 

Modül VIII - Gebelik ve Doğumda Bası Noktaları ve Sonlandırma - Eğitmen: Manuel Terapist Stefan Rippel (YÜZYÜZE) 

Bir ebe veya doulanın uygulayabileceği tüm ilaç dışı teknikler ( nefes, hareket )

Yardımcı teknikler ( imgeleme, imajinasyon vs)

Temel refleksoloji, rahatlatıcı bası uygulamaları

Tamamlayıcı tıp ( homeopati, aromaterapi, fitoterapi-bitki bilimi, değişik enerji çalışmaları)

Not: Bu modülün son saati seneyi sonlandırma ve sembolik diploma verilmesine ayrılacaktır. Uzm. Psk. Neşe Karabekir ce Dr. Hakan Çoker sonlandırma çalışmasını yaparlar..

 

Seçmeli Modül - İleri Doula Modülü – Eğitmenler: Ebe Serpil Varlık – Uzm. Psk. Neşe Karabekir – Op. Dr. Hakan Çoker – Doula Sibel Esenalp  (YÜZYÜZE) 

Doula olmak isteyenler katılacaktır. Seçmeli ve ekstra bir modüldür. Temel Doula modülüne ek olarak, farklı teknikler, teorik ve pratikleri içerir. Katılmak isteyenlerin mail ile kaydı gereklidir. Ücreti modül esnasında ödemek mümkündür.

Not:Pure Doulaların ( sağlık dışı) bu modülü alması zorunludur. Diğer meslek dallarına ise mutlaka önerilmektedir. Her sene bir kere açılan bu modüle istedikleri zaman katılabilirler. Ama eğitimi aldıkları sene katılmaları bilgilerin tazeliği açısından önerilir.

 

Sağlık Dışı için Zorunlu Ek Modül - Temel doğum bilgisi - Op. Dr. Selçuk Somer (ONLINE)

Bu eğitim modülü sadece sağlık bilimleri dışından katılanlar için geçerlidir. Sağlık çalışanları da bilgilerini tazelemek için kayıt olarak katılabilirler. Tüm gebelik ve doğum fizyolojisi ve gerekli tıbbi bilgiler anlatılacaktır.

 

Doğum Psikoterapisi Modülleri– Uzm. Psk. Neşe Karabekir ( HEM ONLINE HEM YÜZYÜZE )

Bu eğitim modülü tüm Psikolog, Psikolojik Danışman ve Psikiyatri Hemşireliği meslekleri  için geçerlidir. 1 tane yüzyüze ve 2 tane online modülü içerir. Tek bir modül 10.00-18.00 olarak tüm gün şeklinde organize edilir. Doğum Psikoterapisti olma  kriterleri detayları için ayrıca bakınız.

 

 KONGRE VE WORKSHOP KATILIM KRİTERİ:

• Yurtiçi veya yurtdışı kongrelerinden sadece birine katılmak ( Doğal Doğum Kongresi, Doğuma Hazırlık Eğitimleri Kongresi, Ebeler Kongresi, Doğum Psikolojisi Kongresi gibi)

• Aktif doğum, HypnoBirthing, İleri sunum teknikleri, June Elleni eğitimi, Doğumda hipnoz eğitimi, Doğumda Homepati eğitimi, Stefan Rippel ile ekstra modüller, Rebozo Eğitimi, EFM eğitimi v.s gibi olan ida workshoplarından en az birine katılmak veya İDA tarafından düzenlenecek olan uluslararası kurslardan birine katılmak.

• Staj grubu ve staj doğumlarını bitiren katılımcı tek bir kriter eksikliği varsa mesela sadece kongre katılımı yada sadece workshop katılım eksikliği gibi diplomasını borçlu olarak alabilir.

 

MEZUNİYET İÇİN GEREKLİLİKLER

Aşağıda detaylarını bulacağınız teorik, pratik ve yazım kriterlerinin tamamlanması gereklidir.

 

TEORİK KRİTERLER

1-Yukarda detaylı olarak belirtilen eğitim modüllerinin tamamlanması,

2-İDA’nın profesyonel olarak video çektiği gebelerle yapılan doğuma hazırlık eğitimlerini izlemek ve sonrasında staj grubu açmak.

3- STAJ EĞİTİM GRUBU SUPERVİZYONU: İDA katılımcısı kar amacı gütmeden (sadece mekan kirası ve supervizyon ücretini kendinin de dahil olduğu bir şekilde katılımcılar arasında bölüştürebilir) en fazla 6 kişiden ( 6 tek veya 3 çift ) ve 3 saatlik 4 dersten oluşan İDA Doğuma Hazırlık programı düzenleyerek yönetmelidir. Her grup dersinden sonra bireysel supervizyon alması gereklidir. Böylece her dersin değerlendirmesi yapılacak ve bir sonraki derse hazırlanılacaktır. Derslerde grubu yönetirken yaşanan zorluklar, dirençli grup üyeleri, zor sorular vs gibi konularda grup dinamiklerine de bakılabilecektir. Blok dersler ve tüm hafta sonuna yayılmış dersler staj grubu için organize edilemez. Mezuniyetten sonra organize edilecek eğitim saatleri en az 12 saat olarak planlanmalıdır. 12 saatten az olarak organize edilen eğitimler için İDA eğitimcisi uyarılır ve eğitimi 12 saatten az vermeye devam ettiği takdirde İDA mezuniyet listesinden çıkarılır.

 

PRATİK KRİTERLER- Staj Doğumları

1- Sağlık alanından olanlar için 2 tane, diğerleri için 4 tane doğuma stajyer doula (Doğum Psikologları ise 2 tane Doula, 2 tane doğum  psikoloğu rolünde katılacaklardır) olarak katılım zorunluluğu gereklidir. Katılımcı  kendi bulduğu gebeler (eğitim almış olma şartı aranır) ile staj doğumlarına girer . (Stajyer Doula Etik ve Profesyonel kriterlerini inceleyiniz).

2- Sadece sağlık dışı olan öğrencilerin staj doğumları için önemli bir maddedir:

Staj grup eğitimini tamamlamış olan sağlık dışı doula adayı (doula veya doğum psikoloğu)  ilk staj doğumuna yalnız girmemesi önerilir İlk staj doğumu deneyiminde yanında mutlaka DHEDE eğitimlerinin pratik kısmını tamamlamış ebe, doula veya doğum psikologlarından biri, Keşkesiz Doğum Ekiplerinden biri  veya DHEDE mezunu biri olmalıdır. (Farklı istisnalar kendi gerçekliğinde İDA eğitmenleri tarafından değerlendirilecektir). Bu sadece bir öneridir zorunluluk değildir.

  

STAJ DOĞUM SUPERVİZYONU: Katılımcı girdiği her doğumdan sonra İDA eğitimcilerinden bireysel supervizyon (danışmanlık) alır. (Yüz yüze ya da görüntülü yapılacaktır.) Katılımcı, doğum esnasında yaptığı medikal ( sadece sağlıkçılar), ilaç dışı, psikolojik tüm destekleri açıklayarak, farklı neler yapılabileceği konusunda destek alır ve bundan sonraki doğum pratiğine hazırlanır. Ebeyle beraber stajyer olarak doğuma girmiş ise ebenin tüm yaptıklarını izleyerek Doğum STAJ RAPORU'na yazar. Hangi alanlarını daha çok geliştirmesi gerektiği konusunda öneriler alır. Her doğum pratiğinden sonra supervizyon sonrası aldığı önerileri bir sonraki doğumda değiştirmesi ve geliştirmesi beklenir.

Stajyer beraber çalıştığı doktordan ve aileden doğumdaki desteği ile ilgili bir değerlendirme alır (değerlendirme formu doldurtur). Tüm formlar İDA tarafından verilecektir veya eğitim kitapçığınızda iletilecektir ( fotokopi ile çoğaltabilirsiniz). Doktor ve aile formları doğumdan önce veya sonra ilgili kişi/lere teslim edilir ya kapalı olarak stajyere geri verilir yada İDA'ya email atılır. Değerlendirme formları gizlilik ilkesi ışığında saklanır ve gerekli görülen, gelişiminiz için size yararlı olacak geribildirimler stajyere iletilir.

Girilen doğumun raporu doğumdan 3 gün sonra mail ile yollanmalıdır. Doğum supervizyon randevusu rapor teslimine takiben 2 hafta içinde alınmalı ve yapılmalıdır. Daha geç yapılan supervizyonlar sayılmayabilir..

Supervizyon ücretleri; Gerek staj grubu gerekse staj doğumları için gebelerden alınması önerilir. Ama gebe uygun değilse supervizyon ödemesi öğrenciye aittir. Keşkesiz Doğum Ekipleri ile girilen staj doğumlarında supervizyon ücreti öğrenciye aittir.

Staj supervizyonlarınız ve kendi grubunuzla almadığınız modüller için aldığınız senenin ücretleri geçerli olur. Öncesinde kontrol ediniz ve gelmeden önce mutlaka sekreteryayı haberdar ediniz

 

 FORMLAR:

- Doğum Staj Raporu: Stajyerler tarafından doldurulup email ile akademiye gönderilmelidir.

- Doğum Staj Doktor/Ebe Değerlendirme Formu: Kadın-doğum uzmanı veya sorumlu ebe tarafından doldurulur

- Doğum Staj Aile Değerlendirme Formu: Doğumuna destek olunan aile tarafından doldurulur

 

YAZI KRİTERİ- (TEZ)

Yazı kriteri için katılımcı aşağıdaki seçeneklerden birine karar verebilir:

1- Gebelik/Doğum ve Doğuma hazırlık eğitimi ile ilgili konuyla alakalı bir makale yazmak

2- İDA tarafından önerilen yabancı dildeki kitaplardan birinin özetini hazırlamak. (Türkçe değil)

3- Doğuma hazırlık eğitimi ile ilgili yabancı bir makaleyi Türkçe’ ye kazandırmak ve şahsi yorum sayfasını hazırlamak

4- Doğuma hazırlık eğitimi ile ilgili bir araştırma dizayn etmek, yönetmek veya devam eden bir bilimsel çalışmaya aktif bireysel destek vermek

 

Yazı kiriteriniz (teziniz) baskısı yapılmış ( print edilerek hard copy olarak)  bir şekilde bir özet ( abstract) ve yazarının kısa bir özgeçmişi ( Fotolu) ile birlikte akademiye elden veya posta ile teslimedilmelidir.

Not: Tercüme yapılması durumunda önemli olan kişinin tercümeyi yapması değil (tercüman kullanılabilir), makaleye ekleyeceği kendi görüşüdür.

 

MODÜLLERİN TAMAMLANMA SÜRESİ ve SERTİFİKASYON

• Staj grubunu ve staj doğumlarını tamamlayan katılımcıya İDA Stajyer Doğuma Hazırlık Eğitmeni ve Doula Kimlik Kartı verilir. Web sitesinde örneğini göreceğiniz kimlik kartı fotoğraflı olup istenildiği takdirde gösterilmek üzere her zaman katılımcı tarafından taşınmalıdır.

• Gerektiği takdirde modüller en fazla 2 sene içinde bitirilmek üzere zamana yayılabilir  (2 sene tüm kriterler için maksimum bitirme süresidir). Bu iki senede kriterlerini tamamlayamayanlar veya ara verip tekrar eğitime devam etmek isteyenlerin ilk 4 modülü tekrar almaları gerekmektedir. 

• Eğitimi 2 senede tamamlayamayıp uzatma almak isteyenler bir dilekçe yazıp göndermelidir ve bu dilekçeyi eğitim esnasında sadece bir kere yazılmalıdır. Uzatma süresi almak için yazılacak dilekçenin kabul olması akademinin insiyatifindedir. Her dilekçe kabul edilmeyebilir.

• Eğitimin süreli dondurulması; 1 sene içinde sadece bir kere olabilir. İlk 4 modülden sonra dondurma işlemi yapıldı ise modül tekrarına ihtiyaç yoktur. 2 seneden sonra devam edilecekse mutlaka modül tekrarı gerekir ( ilk 4 modül)

• Modüllerin ve pratik uygulamaların tamamı bitirilmeden sertifikasyon veya herhangi bir belge verilmeyecektir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen katılımcılar da diploma törenine katılırlar. Eğitim son modülünde herkese törenle sembolik diploma verilir. Tören eğitimin ritüel bir parçasıdır, katılımcının aile ve arkadaşlarına açıktır.

• Tüm kriterleri bitirenlere Uluslararası  geçerliliği olan bir yeterlilik belgesi verilir.

• Stajyerler tüm modülleri ve eğitim gerekliliklerini tamamlamadan Doğuma Hazırlık Programı yönetemezler. Kendileri zaten 'hamile ve doğum eğitimi' veren kişiler eğitim içeriklerini ve duyurularını İDA yönetimiyle önceden paylaşmalıdırlar. Aksi durumlarda kişi önce yazılı olarak uyarılır, devam etmesi halinde eğitimden çıkarılır.

• Program devam ederken supervizyonlu staj gruplarını açmadan başka yerde veya çalışılan kurumlarda doğuma hazırlık programlarını açmak ve yönetmek hem etik hem de profesyonel değildir. Uyarıya rağmen devam etmesi halinde İDA ile ilişiği kesilir.

• İDA Doğuma Hazırlık Eğitim gruplarını yönetenlerin kendi temel mesleklerini ( doktor, ebe, psikolog) veya farklı bir tekniği ön plana çıkarmamaları, doğuma hazırlık eğitmenliğinin ayrı bir profesyonellik olduğunu belirtmeleri önemlidir.

• Eğitim modülleri başladıktan sonra 3 sene içinde doğum psikoterapisi modülleri alınmalıdır. Bu süre içinde olan değişiklikler ve/veya eklenmiş olan herhangi modülden katılımcılar sorumludur. Gelinen senenin tüm koşulları geçerlidir.

 

İPTAL VE EĞİTİME GELMEME İLE İLGİLİ KURALLAR

Kesin kayıt yaptıranlardan eğitim tarihinden  bir ay önce olan iptallerde ücretin % 50 'si geri ödenir. Son ay iptallerde ücret iadesi yapılamaz. Bu kural sağlık, doğum, askerlik, taşınma, görevlendirme vs.  tüm durumlar için de geçerlidir

Eğitime kayıt olduğu halde gelememe ve bir sonraki seneye kayma durumunda diğer kayıtlara öncelik verilir, eğer yer var ise geçen senenin katılımcısı için kayıt alınır.

 

SERTiFiKASYON

DHEDE için tüm kriterleri tamamlayıp, İDA’nın onaylaması ile Lamaze International, HypnoBirthing, Active Birth Centre, ISPPM ve APPPAH tarafından da tanınan İstanbul Doğum Akademisi Doğuma Hazırlık Eğitimcisi ve Doula yeterlilik belgesini almaya hak kazanır. Bu belge hem İngilizce hem de Türkçe düzenlenecektir.

Eğitim programı Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulmakta olan sertifikasyon programı ile de uyumludur. Sağlık Bakanlığının bu alanda bir eğitim standardizasyonu henüz olmadığı için alınan sertifika özel ve uluslararası akreditasyonu yapılmış bir belgedir.

İstanbul Doğum Akademisi DHEDE yönetmeliğinin içeriğinde her türlü değişiklik ve ekleme yapma hakkına sahiptir. Öğrencilerin mezuniyetlerinde son kararı İDA yöneticileri karar verir.

Her türlü eğitim kriterini tamamlayan ancak İDA etik ve profesyonel kurallara aykırı hareket eden ve aykırı eğitim veren kişilere sertifika verilip verilmeyeceğinin kararı İDA yönetimine bağlıdır.

Dhede eğitimi sadece ida sertifikalı doğuma hazırlık eğitmeni ve doula yetiştirir. Bu hedef doğrultusunda organize edilmiş olan modüllerinizin her biri sizi tam donanımlı hale getirmek içindir. Bu modüllerden psikolog, emzirme danışmanı, çin tıbbı uzmanı, yoga eğitmeni ve fizyoterapist vs olarak mezun olmazsınız. Bu içeriklere sahip olan her modül sizi doğuma hazırlık eğitimi ve doulalık konusunda eğitmek içindir. Lütfen mezuniyetinizden sonra yukarda iletilen alanlarda çok daha farklı eğitimler almak durumunda olduğunuzu unutmayınız

 

ÜNVAN

DHEDE eğitimini bitiren katılımcılar İstanbul Doğum Akademisi (İDA) Doğuma Hazırlık Eğitmeni - Doulası - Doğum Psikoloğu olurlar. 

Mesleklerine göre uzmanlar kendi ünvanlarının önüne İDA'yı katarak kullanabilirler. İDA doktoru, İDA ebesi, İDA Doulası, İDA Doğum Psikoloğu gibi..

Keşkesiz Doğum Eğitmeni ünvanı sadece temel eğitmenler ve İDA şubeleri tarafından kullanılabilir.

Kriterleri tamamlamadığınız veya etik değerlere uygun davranmadığınız noktada eğitimden uzaklaştırıldıktan sonra eğitimi uygulamamanız, eğitimle ilgili içerikleri paylaşmamanız ve İDA ile ilgili hiç bir ünvan kullanmamanız gereklidir. Patentlidir, kullanıldığında uyarı iletilir.

Eğitim kriterlerin tamamı bitirenler uzmanlıklarına göre aşağıdaki belgeleri almaya hak kazanır;

1. İDA sertifikalı Doğuma Hazırlık Eğitmeni ve Temel Doula Eğitimi

2. İleri Doula Eğitimi  

3. Doğum Psikoterapisi Eğitimini bitirenler ise üstteki belgelere ek olarak İDA sertifikalı Doğum Psikoterapisti belgesini de alırlar.

 

SEÇMELİ EĞİTİMLER

İDA her sene temel  eğitim modüllerinden ayrı yerli ve yabancı eğitmenlerle tek veya iki günlük hafta sonu veya hafta içi olan ekstra modüller açar. Doğumda Hipnoz, Doğumda Homeopati, Temel Refleksoloji, Doğumda Akupunktur ve Bioenerji (sadece sağlıkçılar için), Bir İDA Eğitmeni Olarak Fark Yaratmak, Sağ Beynin Gelişmesi; Doğmamış Bebekle Bağlantı, HypnoBirthing, Aktif Doğum, Suda Doğum, EFM eğitimi, Rebozo Eğitimi v.s gibi eğitimler bunlardan birkaçıdır.

Bu eğitimler sene içinde tekrarlanır, duyuruları takip edip email atarak en yakın eğitim tarihlerini öğrenebilir, kayıt olabilirsiniz.

Modüller ve ekstra modüller ( yeterli sayı oluşmadığı takdirde) farklı sebeplerle ertelenebilir veya iptal edilebilir. İDA nın insiyatifindedir.. Katılımcının yaptığı veya yapacağı harcama ( otel, ulaşım vs gibi) kendi sorumluluğundadır. Akademi bu konuda maddi manevi sorumluluk almaz..

 

DİPLOMA YENİLENMESİ

İDA diploması bir kere alındıktan sonra diploma sahibi İDA web sitesindeki mezunlar listesine geçer. Kendi sosyal medyasında da ünvanının kullanılması talep edilir. Diplomanın geçerlilik süresi 5 senedir. Bu süre sonrasında kişinin yukarıda ismi geçen seçmeli eğitimlerden en az birini alması, üyeliğini yenilemesi ve eğitmen/doula olarak aktif olduğunu iletmesi gereklidir. Bunlardan sonra İDA sertifikalı Doğuma Hazırlık Eğitmeni ve Doula ünvanını kullanmaya devam edebilir.

EĞİTİM VE DİPLOMANIN İPTALİ

*DHEDE Modülleri, İDA eğitimi, her türlü eğitim içeriğini başka bir yerde (sunum, eğitim, söyleşi, yazılı basılı içerik vb) İDA'yı referans göstermeden kullanan,
*Hasta, danışan, gebe ve/veya lohusa gizliliğini bozan, aradaki güven ilişkisini zedeleyici, hal, tutum ve davranışlar sergileyen,
*Ahlaka ve adaba aykırı, toplumun kabul görmüş normları, etik ve iyi niyet ilkeleri ile bağdaşmayan hal, tutum ve davranışlarından haberdar olunan katılımcı öncelikle uyarılır, durumun önemi ve ağırlığı göz önünde bulundurularak IDA’nın takdir ve değerlendirmesinde olmak üzere diploması iptal edilerek kurum ile ilişiği kesilir. İda ile ilişiği kesilen katılımcı herhangi bir şekilde IDA ismini ve eğitimini doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir mecrada ve hiçbir şekilde kullanmayacak olup aksi durumlar hukuki sorumluluğu gündeme getirecektir.

 

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ

 1. HAKAN ÇOKER
 2. NEŞE KARABEKİR
 3. SERPİL VARLIK
 4. GÜLNİHAL ŞARMAN
 5. AYCA YILMAZ
 6. AYCAN ÇAKMAK
 7. SELÇUK SOMER
 8. STEFAN RIPPEL
 9. SİBEL ESENALP

 

Ön kayıtlarınızı iletişim bölümündeki formlarla yapabilirsiniz.

 

2022 - 2023 EĞİTİM TARİHLERİ

DHEDE 26 EĞİTİM TARİHLERİ;

Modül 1 – İDA Sertifikalı Temel Doğuma Hazırlık Eğitimi (Eğitmen:Dr. Hakan Çoker)

     7 – 14 – 21 – 28 KASIM 2022 (Online) – Saatler: 19:00 - 22:00

Modül 2 – Dışavurumcu Tekniklerin Kullanımı (Eğitmen: Psk. Neşe Karabekir)

Modül 3 – Doğuma Hazırlık Eğitimlerinde Teknikler, Felsefeler ve Uygulamalar - Pelvis ve Anatomi (Eğitmen: Dr. Hakan Çoker)

Modül 4 – Doulalığa Giriş ve İlaç Dışı Teknikler –Doula Çatısı (Eğitmen: Ebe Serpil Varlık)

     9 ARALIK 2022 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 19:00

     10 ARALIK 2022 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 19:00

     11 ARALIK 2022 (Yüzyüze) – Saatler: 09:00 – 18:00

     26 ARALIK 2022 (Doula Modülü Online) – Saatler: 19:00- 22:30

Modül 5 – Hamilelerle Yoga ve Fiziksel Egzersizler (Eğitmenler: Fizyoterapist Aycan Çakmak – Yoga Eğitmeni Ayca Yılmaz)

    9 OCAK 2023 (Online) – Saatler: 19:00 – 22:00 (Aycan Çakmak)

    15 OCAK 2023 (Online) – Saatler: 10:00-13:00 (Ayca Yılmaz)

Modül 6 – Emzirme, Bebek ve Lohusalık Bakımı ve Yenidoğan Bebek Hastalıkları (Eğitmenler: Dr. Gülnihal Şarman – Ebe Serpil Varlık)

    6 ŞUBAT 2023 (Online) – Saatler: 19:00- 22:30 (Serpil Varlık)

    13 ŞUBAT 2023 (Online) – Saatler: 19:00-22:30 (Serpil Varlık)

    19 ŞUBAT 2023 (Online) – Saatler: 10:00-14:00 (Gülnihal Şarman)

Modül 7 – Kişisel Gelişim (Eğitmen: Neşe Karabekir)

Modül 8 – Gebelik ve Doğumda Bası Noktaları (Eğitmen: Manuel Terapist Stefan Rippel)

   17 MART 2023 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 18:00

   18 MART 2023 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 18:00

   19 MART 2023 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 16:00

Not: Modül 7 ve 8 Marmaris’te yapılacaktır. Katılımcılar aileleriyle gelebilirler. Çalışma yeri daha sonra duyurulacaktır.

 

 

DHEDE 27 EĞİTİM TARİHLERİ;

 

Modül 1 – İDA Sertifikalı Temel Doğuma Hazırlık Eğitimi (Eğitmen:Dr. Hakan Çoker)

     7 – 14 – 21 – 28 KASIM 2022 (Online) – Saatler: 19:00 - 22:00

Modül 2 – Dışavurumcu Tekniklerin Kullanımı (Eğitmen: Psk. Neşe Karabekir)

Modül 3 – Doğuma Hazırlık Eğitimlerinde Teknikler, Felsefeler ve Uygulamalar - Pelvis ve Anatomi (Eğitmen: Dr. Hakan Çoker)

Modül 4 – Doulalığa Giriş ve İlaç Dışı Teknikler –Doula Çatısı (Eğitmen: Ebe Serpil Varlık)

     16 ARALIK 2022 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 19:00

     17 ARALIK 2022 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 19:00

     18 ARALIK 2022 (Yüzyüze) – Saatler: 09:00 – 18:00

     26 ARALIK 2022 (Doula Modülü Online) – Saatler: 19:00- 22:30

Modül 5 – Hamilelerle Yoga ve Fiziksel Egzersizler (Eğitmenler: Fizyoterapist Aycan Çakmak – Yoga Eğitmeni Ayca Yılmaz)

     9 OCAK 2023 (Online) – Saatler: 19:00 – 22:00 (Aycan Çakmak)

    15 OCAK 2023 (Online) – Saatler: 10:00-13:00 (Ayca Yılmaz)

Modül 6 – Emzirme, Bebek ve Lohusalık Bakımı ve Yenidoğan Bebek Hastalıkları (Eğitmenler: Dr. Gülnihal Şarman – Ebe Serpil Varlık)

     6 ŞUBAT 2023 (Online) – Saatler: 19:00- 22:30 (Serpil Varlık)

    13 ŞUBAT 2023 (Online) – Saatler: 19:00-22:30 (Serpil Varlık)

    19 ŞUBAT 2023 (Online) – Saatler: 10:00-14:00 (Gülnihal Şarman)

Modül 7 – Kişisel Gelişim (Eğitmen: Neşe Karabekir)

Modül 8 – Gebelik ve Doğumda Bası Noktaları (Eğitmen: Manuel Terapist Stefan Rippel)

    10 MART 2023 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 18:00

    11 MART 2023 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 18:00

    12 MART 2023 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 16:00

Not: Modül 7 ve 8 Marmaris’te yapılacaktır. Katılımcılar aileleriyle gelebilirler. Çalışma yeri daha sonra duyurulacaktır.

 

SEÇMELİ MODÜL

İleri Doula Modülü – (Eğitmenler: Hakan Çoker , Neşe Karabekir, Serpil Varlık, Sibel Esenalp)

17- 18 HAZİRAN 2023 (Yüzyüze) – Saatler: C.tesi 10:00 – 19:00 / Pazar 10:00 – 15:00

Not: Pure Doulaların ( sağlık dışı) bu modülü alması zorunludur. Diğer meslek dallarına ise mutlaka önerilmektedir. Her sene bir kere açılan bu modüle istedikleri zaman katılabilirler. Ama eğitimi aldıkları sene katılmaları bilgilerin tazeliği açısından önerilir.

 

EK MODÜL;

Temel Doğum Bilgisi (Sadece sağlık dışı katılımcılar alacaktır) (Eğitmenler: Dr. Selçuk Somer – Dr. Hakan Çoker)

16 – 23 – 30 OCAK 2023 (Online) – Saatler: 19:00 – 22:00

DOĞUM PSİKOTERAPİSİ MODÜLLERİ  (Sadece psikologlar alacaktır)  

Doğum Psikoterapisi 1. Modül (Eğitmen: Neşe Karabekir)

     8 OCAK 2023 (Online) – Saatler: 10:00 – 18:00

Doğum Psikoterapisi 2. Modül

    5 ŞUBAT 2023 (Yüzyüze) – Saatler: 10:00 – 17:00

Doğum Psikoterapisi 3. Modül

    2 NİSAN 2023 (Online) – Saatler: 10:00 – 18:00

 

 

0212 240 5935 ( hafta içi 10.00 -18.00)

Valikonağı Cad. Hayat Apt. No:149/3 Kat:-2Nişantaşı / İstanbul

İLETİŞİM FORMU

FacebookTwitterInstagram
© 2013-2023 İstanbul Doğum Akademisi Tüm Hakları Saklıdır.
Ceviz Bilişim